Varnar för kollaps i äldreomsorgen
Foto: Getty Images
Nyheter | Larm

Varnar för kollaps i äldreomsorgen

Inte ens varannan medarbetare vill arbeta kvar i äldreomsorgen om tre år. Det visar en rapport från Kommunal.

Jan Arleij
Publicerad 2023-05-03

2012 var motsvarande siffra 76 procent. Men minutstyrning, låga löner och en kronisk underbemanning sätter ofrånkomligt sina spår, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård.

Två år har gått sedan pandemin härjade som värst, och som politiker – inte minst på nationell toppnivå – samstämmigt försäkrade att man måste upprusta äldreomsorgen kraftigt.

Men verkligheten har inte blivit sådan. Äldreomsorgen befinner sig tvärtom i fritt fall, menar i alla fall Kommunal och hänvisar till en rad resultat i rapporten:

• 37 procent av medlemmarna uppger att de är psykiskt trötta varje dag
• 44 procent svarar att de är fysiskt trötta varje dag

• Fler än hälften svarar att arbetstiderna ”aldrig” eller ”inte särskilt ofta” går att kombinera med familjeliv eller sociala aktiviteter
• Fler än var tredje svarar att bemanningen ”dagligen” eller ”någon/några gånger i veckan” är så låg att det innebär en risk för de äldre.

Politisk kris

Det här är siffror som borde utlösa en politisk kris, skriver Malin Ragnegård i en debattartikel i Aftonbladet.

Malin Ragnegård.

– Under pandemin lyftes medlemmarna i Kommunal fram som samhällsviktiga och fick applåder. Ett par år senare har hurraropen återigen bytts mot politik som innebär besparingar och krav på att personalen ska springa ännu fortare.

– Situation kan inte och kommer inte lösas med att skruva lite här och lite där, med ökad effektivisering, ”nya arbetssätt” eller tekniska hjälpmedel som ibland lyfts i debatten, skriver Malin Ragnegård som menar att den svenska välfärdsmodellen står på spel.

Kris väntar

Sommaren står för dörren och med den stora problem för många kommuner att hitta vikarier.

En färsk enkät som TV4 har gjort visar att 85 procent av kommunerna i landet nu kämpar med att få personal till äldreomsorgen i sommar.

Risk för massflykt

Kommunals rapport ”Personal som lämnar” varnar för att en massflykt väntar från svensk välfärd.
Rapporten baseras på en undersökning som genomfördes i början av år 2021, då personalen i äldreomsorgen påverkades starkt av pandemin.
Även tidigare undersökningar har gett liknande resultat, påpekar Kommunal i sin rapport som gör jämförelser med 2017 och 2012.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-05-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas