Kvalitet skiftar stort beroende på var du bor
Foto: Gettyimages
Nyheter | Omsorg | Granskning

Kvalitet skiftar stort beroende på var du bor

Personalkontinuiteten i hemtjänsten står och stampar. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.

Jan Arleij
Publicerad 2021-02-22

Fortfarande får en senior som har hemtjänst räkna med att 15 olika personer står för hemtjänsten under en tvåveckorsperiod.

Detta är måttet på kontinuiteten som Socialstyrelsen använder i sina så kallade ”Öppna jämförelser” av äldreomsorgen i landets kommuner.

Långt kvar

Eftersom siffran 15 är ett genomsnitt finns det många kommuner med betydligt fler som kommer hem till den äldre.

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson:

– För den enskildes trygghet och kontinuitet i omsorgen är det beklagligt att detta mått inte sett någon nämnvärd förbättring de senaste åren.

Hon menar att många kommuner har ett stort utvecklingsarbete ogjort.

– Överlag gäller att mindre hemtjänstgrupper som styr sin egen verksamhet och känner de äldre är bättre, billigare och säkrare. Här finns mycket att förändra för många kommuner.

Ojämlikt

”Öppna jämförelser 2020 – Vård och omsorg om äldre” innehåller 43 indikatorer och 18 bakgrundsmått för att beskriva kvaliteten i vård och omsorg om äldre

Socialstyrelsen summerar jämförelserna med att konstatera att resultaten genomgående visar att det finns stora skillnader mellan kommunerna.

Orsakerna bakom behöver analyseras såväl lokalt som regionalt.

Eva Eriksson håller med.

– Vi menar att det bör finnas krav på en nationell lägstanivå när det gäller kvalitet och tillgänglighet i omsorgen, ens bostadsort ska inte bestämma nivån på omsorgen man får vilket den tyvärr gör idag.

Rättigheter

Oavsett var man bor ska man kunna veta vad man kan förvänta sig och vilka rättigheter man har, säger Eva Eriksson.

– Här tror jag att det behövs en definition på äldreomsorg för att tydliggöra för alla aktörer vad man kan kräva, vilken kompetens som krävs, vad som är god kvalitet och vem som har ansvar.

Pensionärsråden

De öppna jämförelserna ger exempelvis pensionärsråden möjligheter att hitta statistiska ingångar i hur vården och omsorgen om äldre fungerar.

– Öppna jämförelser är ett verktyg av flera som våra duktiga representanter kan använda sig av när de granskar omsorgen i hemkommunen, säger Eva Eriksson.

Äldreomsorg är i vardagen ett ansvar som kommunerna ska ta.

– Öppna jämförelser är ett verktyg som möjliggör att jämföra kommunen över tid men också med grannkommunerna och rikets genomsnitt. Tillsammans med egna frågor, undersökningar och annat material hoppas jag att detta är till hjälp i arbetet för en bättre äldreomsorg runt om i landet.

Det är öppna jämförelser

I torsdags (18/2) blev den elfte årgången av Öppna jämförelser offentlig.

Samtliga resultat redovisas på kommun-, läns- och riksnivå.

Underlaget till årets resultat samlades in under från januari till mars 2020 och gäller förhållanden innan covid-19-pandemin.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-02-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas