Valfrihet och internet på boendet
Lilli Assi. Foto: Tomas Södergen
Nyheter | Inflytande

Valfrihet och internet på boendet

Samtliga vård- och omsorgsboenden för äldre i Eskilstuna ska få internetuppkoppling. Det lovar politikerna efter påtryckningar från SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2018-03-28

I somras berättade Senioren om hur SPF Seniorerna i Eskilstuna genomfört en granskning av Lagersbergs äldreboende i Eskilstuna med 164 lägenheter.

I höstas gjorde man ytterligare en granskning, den här gången av de tre mindre äldreboendena Skogsgläntan, Ärlagården och Solrosen med mellan 22 och 30 lägenheter.

Förbättringar

Man undersökte bland annat mat och måltider, personlig omvårdnad och vardagsaktiviteter.

De boende var nöjda med mycket, men inte allt. SPF Seniorerna listade sex förslag till politikerna på angelägna förbättringar.

Ska åtgärda

Nu står det klart att politikerna i vård- och omsorgsnämnden har tagit fasta på tre av förslagen:

• Internetuppkoppling ska finnas på alla vård- och omsorgsboenden så att de äldre kan använda den digitala tekniken för att ta del av samhällslivet. Arbetet ska påbörjas under 2018.
• Samarbetet med intresse- och frivilligorganisationerna inom vård och omsorg ska utvecklas.
• Förutsättningarna för att inrätta mötesplatser för äldre nära deras boenden – framför allt på landsbygden – ska utredas.

– Det känns bra att vi kan ge förvaltningen det här uppdraget. Förslagen kommer ju direkt från dem som vi är till för, säger Mikael Edlund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden till Eskilstunakuriren.

Hoppfullt

Seniorernas projektledare Lilli Assi känner tillförsikt inför fortsättningen.

– Det politiska beslutet fattades i fredags (23/3) så jag är säker på att det kommer att genomföras, säger Lilli Assi till Senioren.

Vad blir särskilt viktigt att följa upp, tycker du?

– Det jag kommer att hålla ögonen på lite extra är beställningsrutinerna för mat, som idag är helt produktionsinriktade.

Lilli Assi berättar att de boende måste beställa sin mat tre veckor i förväg, trots att man egentligen ska kunna ändra sin beställning dagen innan. Men den möjligheten har inte tillämpats.

– Nu kommer förvaltningen att säkra att personalen i samband med omvårdnaden på morgonen också frågar om man är nöjd med sin beställning eller om man vill ändra den.

Gett beröm

Lilli Assi är positiv till kommunens äldreboenden som är av det mindre formatet.

– Det finns en stor skillnad när det gäller närhet, följsamhet till de äldres önskemål och engagemang hos personalen. De gör ett jättebra jobb på de här boendena och det har vi också talat om för dem.

Hoppas få med fler

SPF Seniorerna Eskilstuna har beslutat att fortsätta att arbeta med den så kallade brukarrevisionen men via distriktet.

Tanken är att distriktet lättare kan sprida arbetsmetoden till andra föreningar inom SPF Seniorernas Sörmlandsdistrikt.

Ansvarig för processen är Håkan Omberg som driver påverkansarbetet i distriktet.

Harriet Lagebo och Håkan Omberg. Foto Tomas Södergren

 

 

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-03-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas