Äldre tillåts inte komma ut i vårsolen
Foto: Getty Images
Nyheter | Äldreomsorg

Äldre tillåts inte komma ut i vårsolen

För en tredjedel av alla äldre på landets äldreboenden finns knappt någon möjlighet att komma ut regelbundet. Det visar pågående forskning.

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-28

Karin Pihl tar upp det i en kritisk ledare i Göteborgs-Posten där hon bland annat nämner att det finns riktlinjer för hur länge barn ska vara ute varje dag under skoldagen och att intagna på fängelser har rätt till daglig utevistelse.

”Men för en grupp som är i det offentligas försorg finns ingen sådan rätt: äldre. För personer som bor på äldreboende finns ingen rätt att vara utomhus en viss tid varje dag eller varje vecka. Det finns inte ens några nationella riktlinjer.”

Pågående forskning vid Göteborgs universitet, Chalmers och Sveriges Lantbruksuniversitet bekräftar bilden, något som TV4 berättade om i lördags (25/2). Studien är inte klar, men forskarna kan redan nu slå fast att situationen är under all kritik.

Bara hälften

Socialstyrelsens årliga enkät om vad äldre anser om äldreomsorgen förstärker ytterligare hur många äldre på särskilda boenden har det.

I 2022 års mätning från landets äldreboenden är det bara drygt hälften, 54 procent, som anser att möjligheten att komma utomhus är mycket eller ganska bra.

Hela 30 procent av de svarande uppger att möjligheterna är ganska eller mycket dåliga. Det är fyra procentenheter fler än vid mätningen 2020 (2021 genomfördes ingen undersökning på grund av pandemin).

Synen på äldre

Det är inte så att det saknas medarbetare som brinner för sitt arbete, menar Karin Pihl i GP-ledaren.

”Snarare är problemet att frågan inte är prioriterad från politiskt håll. Det har sannolikt att göra med synen på äldre, och på åldrande.”

Här kan du läsa hela Karin Pihls ledare i GP.

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas