För lite träning och för mycket smärtstillande
Foto: Getty Images
Nyheter | Vård

För lite träning och för mycket smärtstillande

Artrosvården i Sverige fungerar dåligt. Det visar en ny utvärdering från Socialstyrelsen av hur de nationella riktlinjerna följs.

Jan Arleij
Publicerad 2023-03-09

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige, och var tredje person över 65 år är drabbad. Vanliga symtom är smärta, funktionsnedsättning och nedsatt livskvalitet.

2021 kom Socialstyrelsen med nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Men den färsk utvärderingen visar att följsamheten ute i vården brister.

Exempelvis har antalet artroskopier – en sorts titthålskirurgi i knä – bara halverats på tio år. 2021 gjordes totalt 11 000 artroskopier vid artros.

Avråder

Inte bra, menar Socialstyrelsen som redan 2012 avrådde från ingreppet, eftersom det inte har bättre effekt på smärta än placebo.

– Det är bekymmersamt att ingreppet fortfarande utförs i den utsträckning det görs. Här ser vi att vården behöver arbeta mer för att se till att den här typen av operationer inte ska göras, säger Mattias Fredricson, enhetschef för nationella riktlinjer på Socialstyrelsen i ett uttalande.

Fysisk träning

Socialstyrelsen anser att man först ska få grundbehandling i form av fysisk träning i kombination med patientutbildning, därefter tilläggsbehandling som exempelvis läkemedel för smärta. Först om det inte hjälper är det läge att överväga ledproteskirurgi.

– Det är fortfarande få som tränar under handledning av fysioterapeut under en längre period, långt under målnivån på 80 procent, konstaterar utredaren Anastasia Simi.

Smärtstillande

Det är också fortsatt en hög andel personer med artros som använder smärtstillande, vilket skulle kunna minska om de fick rätt grundbehandling. Det är också flera som remitteras till ortoped utan att ha genomgått grundbehandling.

Pandemin har förvärrat läget. Exempelvis halverades antalet första besök till fysioterapeut.

Dessutom minskade andelen som fick patientutbildning och handledd fysisk träning avsevärt i hela landet, konstaterar Socialstyrelsen.

– Det kan ha inneburit att sjukdomen har fortskridit till den nivå där ledproteskirurgi inte går att undvika. Köerna till den kirurgin har dessutom ökat efter pandemin, vilket har lett till ökad belastning på vården och längre väntetider för patienterna, säger Anastasia Simi.

Anastasia Simi.

Utvärderingen visar också att även om flera i dag får en första bedömning av en fysioterapeut vid artros så behöver tillgången till fysioterapi bli bättre.

Kroniskt tillstånd

Kunskapen om artros behöver också öka generellt hos primärvårdspersonalen.

– I dag handläggs artros ofta som ett akut ärende i stället för det kroniska tillstånd som artros är vilket gör att patienter återkommer till vården på grund av smärtproblem, säger Anastasia Simi.

Jan Arleij
Publicerad 2023-03-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas