Kommuner ska hitta ensamma äldre
Foto: Getty Images
Nyheter | Satsning

Kommuner ska hitta ensamma äldre

Ensamhetens negativa konsekvenser drabbar alla åldersgrupper, men särskilt de allra äldsta. Därför behövs nya åtgärder.

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-20

Det skriver socialminister Jakob Forssmed (KD) och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.

Redan i höstas kom beskeden i budgeten för 2023. Men nu sjösätter regeringen den utlovade satsningen på 145 miljoner kronor för att landets kommuner ska göra insatser för att förebygga och motverka ensamhet, och då framför allt hos äldre personer.

– Pengarna ska gå till att genomföra uppsökande hälsosamtal där man tillsammans samtalar om livssituationen och hur den upplevs, och hur ensamhet kan minskas genom att man deltar i aktiviteter som känns meningsfulla och som görs i gemenskap med andra, skriver ministrarna.

Jakob Forssmed.

Att bryta sin ensamhet själv kan vara svårt och ensamheten kan ibland vara omgärdad med känslor av skam, konstaterar Forsmed och Tenje i debattartikeln.

– Därför behövs en uppsökande verksamhet där vi kan nå de personer som annars inte hade sökt stöd och för att kunna identifiera exempelvis ensamhetsproblematik och andra hälsorelaterade tillstånd.

Kan leda vidare

I samtalen kan behov identifieras, hoppas man. Människor kan introduceras för det som det civila samhället eller kommunen kan erbjuda i form av sociala, kulturella eller fysiska aktiviteter.

Det är alltså inte samtalen i sig som ska vara åtgärden mot ensamhet, utan de aktiviteter och gemenskaper som dessa mynnar ut i, skriver Forssmed och Tenje.

Finns hinder

Regeringen fattade därför på torsdagen (16/2) också ett beslut om ytterligare en satsning för att motverka ensamhet bland äldre.

Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela 50 miljoner kronor till kommunerna för projekt som ska ”underlätta för äldre att delta i sociala och hälsofrämjande aktiviteter”.

– Även om det finns aktiviteter tillgängliga i kommunerna kan det också finnas olika hinder som gör att man tycker att det är svårt att delta. Därför är det viktigt att underlätta för äldre personer att ta del av och medverka i sociala och hälsofrämjande aktiviteter.

Löser inte allt

Åtgärderna är en del av regeringens treåriga så kallade gemenskapssatsning som 2023 uppgår till 300 miljoner kronor.

Anna Tenje.

Satsningarna till trots måste man samtidigt vara medveten om att politikens möjligheter på det här området är begränsande, poängterar Jakob Forssmed och Anna Tenje.

– Vi har också alla ett ansvar som människor för att bryta den ofrivilliga ensamheten. Ibland kan man göra stor skillnad genom relativt enkla saker, som att ringa det där samtalet som kanske blir av alldeles för sällan. Eller att man vågar fråga hur någon mår.

Många besväras

I den nationella folkhälsoenkäten som genomfördes 2022 svarade 4 av 10 kvinnor över 85 år, och nästan 3 av 10 män, att de besvärades av ensamhet och isolering.

Dölj faktaruta

Det blir Socialstyrelsen som ska betala ut pengarna i form av ett riktat statsbidrag

Tidningen Dagens Medicin har räknat ut att om alla landets 290 kommuner ska ta lika stor del av pengarna så får varje kommun strax under en halv miljon kronor att använda till hälsosamtal.

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas