Bra på att ta ansvar för receptfritt
Nyheter | Läkemedel
Foto: Getty Images

Bra på att ta ansvar för receptfritt

Äldre är bättre än yngre på att återlämna kasserade läkemedel till apotek.

Jan Arleij
Publicerad 2021-10-12

Det är hälso- och läkemedelsföretaget GSK Consumer Healthcare som låtit United Minds genomföra en enkätundersökning i Sverige med totalt 1011 personer i åldersgruppen 18-85 år.

60 procent uppger att de gör sig av med utgångna eller överflödiga receptfria läkemedel genom att lämna tillbaka till ett apotek, medan 17 procent säger att de slänger läkemedlen i hushållssoporna.

Av de som är 55 år och äldre uppger 77 procent att de brukar lämna tillbaka gamla eller oanvända receptfria läkemedel till ett apotek. Bland de mellan 18-34 år stannar siffran på 35 procent.

Rubbar miljön

Korrekt hantering av läkemedel är viktigt för patientsäkerheten men också för miljön. Överblivna läkemedel som kastas i soporna eller spolas ned i toaletten kan skada miljön, säger Daniel Wahlström, presskontakt på GSK.

– Reningsverk kan inte rena avloppsvattnet helt och hållet från läkemedel och rester av dem sprids då till mark, sjöar, grundvatten och dricksvatten. Även små mängder läkemedel rubbar naturens balans.

Unga för lata

En klar majoritet av de unga verkar kassera receptfria mediciner på ett felaktigt sätt. Bland de allra yngsta, 18-24 åringarna, uppger 41 procent att inte kände till att receptfria mediciner bör lämnas tillbaka till apotek och 17 procent menar att det är ”för jobbigt”.

– Överblivna läkemedel ska återlämnas till apotek som också tillhandahåller särskilda påsar för återlämning av läkemedel. Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att läkemedel, även receptfria, tas om hand på rätt sätt, säger Annika Bengtsson, försäljningschef på GSK Consumer Healthcare i ett pressmeddelande.

Ny webbplats

Undersökningen ingår i en informationskampanj som ska fylla olika kunskapsluckor om receptfria läkemedel.

Lanseringen av den nya webbplatsen ansvarsfullbehandling.se ingår i kampanjen.

– Människor som tar ett aktivt ansvar för sin egen hälsa är positivt för både folkhälsa och samhälle. Därför är det viktigt att informera om hur receptfria läkemedel ska användas på ett korrekt sätt, säger Darren Folker, verkställande direktör på GSK Consumer Healthcare i Sverige.

– Med rätt behandling, dosering, förvaring och retur kan vi hjälpa fler att må bättre, till exempel genom att effektivt lindra smärta på egen hand. Med rätt kunskap om receptfria läkemedel kan vi alla ta ansvar.

Huvudvärk

Undersökningen visar också att 42 procent använder receptfria läkemedel som Alvedon och Voltaren varje vecka för vardagliga hälsoproblem.

De vanligaste åkommorna är huvudvärk (65 procent) och förkylning (32 procent), följt av olika typer av kroppssmärta.

Enligt undersökningen är svenskar duktiga på att följa dosering av receptfria läkemedel. 89 procent uppger att de alltid eller ibland följer den exakta doseringen angiven på förpackningen.

Äldre är dock bättre än yngre. 16 procent av 18-24-åringarna säger att de sällan eller aldrig följer den exakta doseringen jämfört med 4 procent av 55-64 åringarna.

Thony Björk, SPF Seniorerna

Glädjande att äldre gör så bra resultat, säger SPF Seniorernas sakkunnige i läkemedelsfrågor, Thony Björk.

– Studien från GSK visar att äldre använder receptfria läkemedel på ett mer ansvarsfullt sätt och även vad gäller när man ska kassera läkemedel. Det är bra.

Jan Arleij
Publicerad 2021-10-12

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas