”Jag hoppas vardagen kan bli lite tryggare”
Foto: Getty Images
Nyheter | Förändring

”Jag hoppas vardagen kan bli lite tryggare”

Det ska bli tryggare för äldre med omsorg att få sin medicin. Detta efter ett initiativ från SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2022-09-13

Valrörelsen är över, men möjligheterna att påverka politikerna finns kvar. Ett exempel på det hittar vi i Avesta.

För knappt ett år sedan skrev SPF Seniorerna en debattartikel i Dagens Medicin tillsammans med Svensk geriatrisk förening och Sveriges Farmaceuter och Lif.

Ett förslag var att kommunerna ska ta ett större ansvar för att läkemedelsgenomgångar genomförs systematiskt för äldre med omsorg. Det skulle kunna ske genom att kommunerna anställer farmaceuter, som ska vara apotekare eller receptarier med klinisk fortbildning.

Alla står bakom

Lars-Åke Carlsson som sitter i SPF Seniorernas förbundsstyrelse tyckte idén var så bra att han skrev en motion som fullmäktige i hemkommunen Avesta i Dalarna nu har godkänt. Inget parti hade några invändningar.

Lars-Åke Carlsson.

– Jag hoppas och tror att det här kan bidra till att göra vardagen tryggare för många äldre. Avesta har hittills inte haft bra siffror när det gäller läkemedelsgenomgångar för äldre, men nu kan det förhoppningsvis bli ändring.

Går att stoppa

En tidigare utvärdering av Socialstyrelsen 2019 visar att ungefär 8 procent av alla akuta sjukhusinläggningar av personer över 65 år orsakats av läkemedelsbiverkningar. Över hälften av dessa bedömdes vara undvikbara.

Dölj faktaruta

Socialstyrelsens statistik visar att i Avesta kommun fick 7,1 procent av äldre med hemtjänst och 12,0 procent i särskilt boende olämpliga läkemedel år 2020.

Konkret väntas motionen leda till att Avesta kommun inom kort inleder ett närmare samarbete med Apoteket. Resurserna till en kommunfarmaceut ska tas från redan budgeterade medel till en vakant sjukskötersketjänst.

– Tanken är att läkare och sjuksköterskor som ansvarar för äldres medicinering inom hemtjänst och särskilda boenden får stöd så att de hinner göra de viktiga genomgångarna, säger Lars-Åke Carlsson.

Varför är det här viktigt?
– För att medicineringen måste bli tryggare och säkrare för dem som berörs. Då behövs regelbundna genomgångar som man dessutom enligt lag har rätt få.

Saknas fakta

Det har gått snart tio år sedan Socialstyrelsen införde föreskrifter om att alla över 75 år med minst fem läkemedel årligen ska få en läkemedelsgenomgång. Syftet är att minska risken för skador och biverkningar.

Men det saknas nationell statistik över hur detta verkligen genomförs. Rapporter från regioner och en utvärdering från Socialstyrelsen visar på brister inom hanteringen.

Avesta kan bli en av de första kommunerna i landet som genomför förslaget i debattartikeln.

Erfarenheter kan också hämtas från Danmark, Norge och Finland, där det blivit alltmer vanligt med antingen kommunala farmaceuter eller apoteksanställda farmaceuter med kommunala uppdrag.

Måste prioriteras

Så här argumenterade Lars-Åke Carlsson i motionen:

”Läkemedelsbehandling av äldre är komplicerad, och utgör i dag en central del av det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget. Detta uppdrag har blivit större och mer kvalificerat med tiden, utvecklingen förstärks nu med god och nära vårdreformen och dess fokus på primärvård och hemsjukvård.

Äldres läkemedelsbehandling måste därför prioriteras högre, kommunfarmaceuter behövs. Därför föreslår vi att kommunen på lämpligt antal timmar anställer farmaceuter med ansvar att bistå läkare vid läkemedelsgenomgångar för äldre.”

 

Dölj faktaruta

Lars-Åke Carlsson tipsar gärna seniorer ute i landet att sätta fart på sina politiker.

– En sådan här idé kan man skriva ner som ett medborgarförslag och skicka in till kommunfullmäktige. Man kan också gå via pensionärsrådet. En tredje väg kan vara att ta direkt kontakt med en politiker som kan lägga fram en motion till fullmäktige.

Jan Arleij
Publicerad 2022-09-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas