Thony Björk: Viktigt vaccinera sig så fort tillfälle ges
Nyheter | Pandemin

Thony Björk: Viktigt vaccinera sig så fort tillfälle ges

Det är bra att 70-plussarna prioriteras när Sverige ska börja vaccinera mot covid-19.

Jan Arleij
Publicerad 2020-09-01

Det säger SPF Seniorernas läkemedelsexpert, Thony Björk, leg apotekare.

Personer över 70, vård- och omsorgspersonal och uttalade riskgrupper kommer att prioriteras högst när ett vaccin mot covid-19 finns på plats. Varför är det en bra prioritering?

– Om vi kan dra någon lärdom av covid-19 så är det ju att värna årsrika personer. Det är otvetydigt så att ålder är en faktor som spelar roll för hur allvarligt sjuk man blir. Jag tycker vi har fått den förväntade prioriteringen.

Folkhälsomyndigheten varnar för att sätta allt för stort hopp till det nya vaccinet. Håller du med?

– Ja, vi vet att de flesta vacciner inte ger ett fullgott skydd. Ta till exempel vanlig säsongsinfluensa där vi vet att man kan bli sjuk trots att man vaccinerats. Och vi vet också att äldre personer har ett nedsatt immunförsvar som gör att svaret på vaccinet inte blir detsamma som hos yngre.

Ska man då alls vaccinera sig?

– Absolut! Alternativet att inte ta ett vaccin är sämre! Vaccinationer sparar lidande och liv.

Vi måste ligga kvar under överskådlig framtid med de preventiva åtgärder som vi nu har infört, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Vad tänker du om det?

– Jag tror det är en klok hållning. Att tvätta händer och hålla avstånd är viktigt. Att skydda äldre svaga är kritiskt. Men jag tror också att vi kommer att få vissa lättnader allt eftersom kunskapen om viruset ökar och hur smitta sprids ökar och allt eftersom vård och omsorg har tillgång till rätt skyddsutrustning. Vi måste få till lösningar så att vi kan besöka våra äldre på äldreboenden och att släppa ut äldre som är hemma på ett sätt som inte medför risk för smitta.

Folkhälsomyndigheten säger att det inte går att veta vilken effekt ett nytt vaccin kommer att ha, vilka som kan vaccineras eller hur många doser som krävs. Har du samma uppfattning?

– Ja, det är idag för tidigt att säga. Ett enda vaccin är idag i fas 3-studier och innan dessa är avslutade vet vi alltför lite för att kunna vara säkra.

Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström tror att vi kommer att kunna börja vaccinera under det första kvartalet nästa år. Bör Sveriges seniorer då se till att vaccinera sig så fort som möjligt, eller vilket är ditt råd för dagen?

– Ja, de som är i en prioriterad riskgrupp ska se till att bli vaccinerade. Det är vad som gäller idag!

Jan Arleij
Publicerad 2020-09-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas