Dödstalen i covid-19 ökar
Statsepidemiolog Magnus Gisslén. Foto: Lena Katarina Johansson
Nyheter | covid-19

Dödstalen i covid-19 ökar

Smittspridningen av covid-19 ökar kraftigt i landet. Det gör också dödstalen. ”Det är förväntat att det blir så. Men det ökar från relativt låga nivåer”, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén till Senioren.

Jan Hagberg
Publicerad 2023-11-22

Med tanke på den ökade smittspridningen i landet fick Senioren en intervju med Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska Akademin och statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten sedan i september.

Han tar bland annat upp vikten av att vaccinera sig om man tillhör en riskgrupp och att covid-19 inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att betraktas som en vanlig luftvägsinfektion.

– Det går åt det hållet. Men vi är inte riktigt där ännu, säger Magnus Gisslén.

Han betonar också att man inte ska isolera sig i onödan.

Även om smittspridningen och antalet avlidna ökar igen finns stora skillnader jämfört med början av pandemin.

De allra äldsta och mest sköra har alltid varit mest i riskzonen. Men det är mer påtagligt nu.

Hur mycket påverkar covid-19?

– Den givet största riskfaktorn är åldern. När det gäller vilka som får sjukhusvård är den största gruppen personer över 70 år. När det gäller avlidna är det absolut de allra äldsta med underliggande sjukdomar som löper störst risk, säger Magnus Gisslén.

En omtvistad fråga under pandemin har varit hur mycket covid-19 påverkar att en person avlider.

– I början av pandemin var det enklare att säga att någon dog av covid-19. Nu är det personer som är äldre och sköra med underliggande sjukdomar, på äldreboenden och som har hemtjänst. Det är personer som kanske inte heller hade klarat en lunginflammation, influensan eller vinterkräksjuka. Det är ganska sällan syrgasbehandling behövs nu för tiden utan det är mer den allmänna svikten som bidrar, säger Magnus Gisslén.

Var inte orolig – men ha respekt

På frågan om Folkhälsomyndigheten är orolig när smittspridningen ökar svarar han:

­– Jag tycker inte man behöver vara orolig, däremot skall man ha respekt för sjukdomen, särskilt om man är äldre eller tillhör någon annan riskgrupp. Det viktiga är att de som rekommenderas vaccination ser till att anta erbjudandet och vaccinera sig mot både covid-19 och influensa för att minska risken för att bli allvarligt sjuk.

7 november drog säsongens vaccinationskampanj igång både när det gäller covid-19 och influensan.

Stort intresse för att vaccinera sig

– Det viktiga är att man har ett skydd och att man följer tidsplanen. Det finns så mycket data och evidens som visar att vaccinationerna skyddar. Förra veckan ökade antalet 80-plussare som tagit sin rekommenderade påfyllnadsdos från sju till över 25 procent så det finns ett stort intresse, säger Magnus Gisslén.

Det finns heller inga planer på att komma med nya rekommendationer när det gäller restriktioner.

– Alla får göra en egen slags bedömning över vilka risker man är beredd att ta. Livet pågår och man ska inte isolera sig i onödan. Är man äldre eller tillhör en riskgrupp ska man undvika att träffa personer inomhus som uppvisar förkylningssymptom. Utomhus kan man alltid träffa folk även om man kanske inte ska lyfta upp och krama ett barnbarn som är förkyld.

Början av ökningen

Allt talar också för att smittspridningen kommer att fortsätta öka framöver.

– Vi är sannolikt i början av ökningen och vår bedömning är att den kommer att öka ett antal veckor till.

När det gäller antalet bekräftade avlidna fall har ökningen varit markant. Veckorna 38, 39 och 40 var medeltalet 32 fall per vecka.

Vecka 43 uppvisade 87 bekräftade fall och för veckorna 44 och 45 är siffrorna hittills 98 respektive 135, enligt Folkhälsomyndigheten. Inom vissa områden i landet har det även rapporterats om förhöjd dödlighet.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller vaccinering mot covid-19

80 år och äldre, samt boende på SÄBO

Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023.

Personer som tagit en dos vaccin efter den 1 augusti har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Rekommendationen omfattar endast en dos vaccin hösten 2023, men en dos uppdaterat vaccin finns tillgänglig även för den som hunnit vaccinera sig innan det uppdaterade vaccinet fanns på marknaden. Det måste enligt tillverkaren gå minst tre månader mellan doserna.

65–79 år och personer i medicinsk riskgrupp från 18 år

Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023. En person i denna grupp som haft verifierad covid-19 efter 1 augusti 2023 har ett gott skydd mot svår covid-19 och kan avstå sin vaccindos inför vintersäsongen 2023/2024, förutsatt att ingen nedsättning av immunförsvaret föreligger. Om osäkerhet råder rekommenderas en vaccindos.

Personer som tagit en dos vaccin efter den 1 augusti har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Rekommendationen omfattar endast en dos vaccin hösten 2023, men en dos uppdaterat vaccin finns tillgänglig även för den som hunnit vaccinera sig innan det uppdaterade vaccinet fanns på marknaden. Det måste enligt tillverkaren gå minst tre månader mellan doserna.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Dölj faktaruta

Jan Hagberg
Publicerad 2023-11-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas