Kamprad bakom miljonlyft till forskning om äldre
Foto: Gettyimages
Nyheter | Forskning

Kamprad bakom miljonlyft till forskning om äldre

Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att dela ut 164 miljoner till äldreforskning.

Jan Arleij
Publicerad 2021-03-05

Bidragen delas ut till ett tjugotal svenska lärosäten, forskningsinstitut och landstingsregioner.

I år väljer stiftelsen att stödja en lång rad områden som läkemedel, minskad ensamhet, pension, rehabilitering, sömn, tillgänglighet i hemmet, träning, välfärdsteknik, anhörigstöd, stroke, hjärtsjukdom och demens.

Många till del

Under de gångna nio åren har man lagt cirka 400 miljoner på äldreforskning.
Årets satsning är den hittills enskilt största.

– Vi gjorde en omprioritering i våras på grund av pandemin, berättar Lena Fritzén, verkställande ledamot i stiftelsen, och handplockad av Ingvar Kamprad bland annat för sin erfarenhet inom akademin.

– Det finns ett stort kunskapsunderskott i äldrevården. Vi hoppas att den forskning vi stödjer ska ändra på det och bidra till konkreta förbättringar i äldrevården.

Livskvalitet

Stiftelsen utlyser stipendier i augusti, och prövar därefter under något halvår vilka forskningsprojekt som ska få stöd. I februari fattar man beslut i stiftelsens styrelse.

Äldrevård och äldreomsorg låg Ingvar Kamprad mycket varmt om hjärtat, säger Lena Fritzén till Senioren.

– Han talade ofta om att när vi lever längre och blir äldre så måste de sista åren få en kvalitet. Och när man slutligen ligger på sitt yttersta måste den palliativa vården vara den bästa möjliga.

Avgörande

Äldrefrågorna har kommit i ett nytt och förstärkt ljus till följd av pandemin, säger Lena Fritzén.

– Där samhället inte fullt ut kan göra sina insatser vill vi som privat stiftelse göra en insats. Vi ser att vi behövs.

Responsen från forskarvärlden är stor och mycket positiv, enligt Lena Fritzén.

– Ofta säger man att stödet innebär en avgörande skillnad för att forskning kan bli av. Det gläder oss mycket att höra.

Det vardagliga

Kamprads forskningsstiftelse strävar också efter att medlen ska ha en spridning över universitet och forskarmiljöer i hela landet.

En annan sak som Ingvar Kamprad och därefter stiftelsen betonar är att forskningen ska vara ”verklighetsnära”.

Lena Fritzén.

Ett uttryck för det kan vara att samverka med företrädare i verkligheten, exempelvis med organisationer som SPF Seniorerna och PRO.

Därför stödjer man exempelvis ett projekt i Lund som handlar om välfärdsteknik med 3,7 miljoner kronor. I projektet samverkar Lunds universitet med SPF Seniorerna och PRO, och med Lunds och Nässjö kommuner.

– Organisationer som SPF Seniorerna kan sina äldre medlemmars livsvillkor, och därför är det positivt när de finns med inom olika projekt, säger Lena Fritzén.

Främja social utveckling

Familjen Kamprads stiftelse har som uttalat ändamål att ”stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas”.

Pengarna ska gå till projekt som kan förbättra äldres vardag. Så här skriver stiftelsen på sin hemsida:

”Stiftelsen kan stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Stiftelsen har bildats på initiativ av familjen Kamprad och genom donationer från Ingvar Kamprad, Inter IKEA Group och Ikano.

Här finns listan över alla beviljade projekt.

Dölj faktaruta

Familjen Kamprads stiftelse är inte så kända som ni kanske skulle kunna vara med tanke på att ni snart har satsat en halv miljard på äldreforskning. Vad beror det på?

– Vi har inte som mål att marknadsföra oss på det sättet. Vi vill att projekten och forskningen ska tala för sig själv genom att göra verklig skillnad ute i vardagen.

Fem exempel

Att våga vara skör, sjuk och äldre – vårdens kompetens och empatiska bemötande ger ökad livskvalitet, 2021-2024. Maria Schelin, Lunds universitet, 4 900 000 kronor. I samverkan med Region Skåne, Skånes Universitetssjukvård, Helsingborgs kommun, Svenska Palliativregistret, Region Kronoberg samt Stockholms Sjukhem.

Förebyggande av blindhet hos äldre – nytt arbetssätt för ökad tillgänglighet till vård, 2021-2024. Helen Setterud, Region Östergötland, 3 800 000 kronor. I samverkan med Linköpings universitet, Karolinska institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus.

Internetbaserat anhörigstöd via 1177 vårdguiden till anhöriga som stödjer en person med hjärtsvikt, 2021-2024. Anna Strömberg, Linköpings universitet, 7 000 000 kronor. I samverkan med Linneuniversitetet, Jönköpings universitet, Region Östergötland, Region Kalmar, Region Jönköping och Region Sörmland, Nationellt kompetenscentrum anhöriga samt 1177 vårdguiden.

Värmeböljor och individuella riskbedömningar för att främja hälsa och välbefinnande, 2021-2023. Christofer Åström, Umeå universitet, 3 000 000 kronor.

Ökad trygghet för personer med demens vid försvinnande – för effektivare efterforskningsinsatser före-under-efter ett försvinnande, 2021-2024. Maria Wolmesjö, Högskolan i Borås, 4 000 000 kronor. I samverkan med Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Polisen, Svenskt Demenscentrum samt kommunal äldreomsorg.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-03-05
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas