Social aktivitet på recept nu också i Sverige
Foto: Gettyimages
Nyheter | Banbrytande

Social aktivitet på recept nu också i Sverige

I ett unikt projekt vill forskare ta reda på om hälsocentraler bör kunna skriva ut social aktivitet på recept till seniorer som upplever ensamhet.

Jan Arleij
Publicerad 2021-07-02

Tanken är att man kan guida seniorer till relevanta sociala aktiviteter. Därefter ska man undersöka om det kan minska den upplevda ensamheten.

– Ensamhet är ett folkhälsoproblem och vi behöver arbeta med nya behandlingsmodeller för att stärka hälsan hos äldre personer i vårt samhälle, säger Erika Johansson, som är postdoktor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet.

Nytt sätt

Att få vara socialt aktiv och delaktig har i flera studier visat sig bidra till minskad ensamhet och förhöjt välmående.

– Men andelen äldre ökar stadigt i Sverige och då behöver vi kunna erbjuda förebyggande behandling och god vård, värdig ett välfärdssamhälle.

Erika Johansson.

Forskning visar också att ensamhet ofta ligger bakom psykisk ohälsa men även generella sjukdomsupplevelser. Därför behövs nya sätt att förebygga ensamhet bland seniorer, menar Erika Johansson.

Test pågår

Professor Ingeborg Nilsson leder forskningsteamet vid Umeå Universitet. Teamet arbetar för fullt med att implementera och testa en behandlingsmodell för att förebygga och minska ensamhet hos äldre.

I samverkan med primärvårdsenheten Husläkarna i region Västerbotten och Umeå kommun arbetar man med modellen som går under namnet SPiS, Social prescribing in Sweden.

Genom behandlingsmodellen SPiS med social aktivitet på recept ska äldre personer kunna erbjudas ett aktivare och hälsosammare liv. SPiS går ut på att med rätt stöd ge patienten förutsättningar att engagera sig i sociala aktiviteter som upplevs meningsfulla och som ger värde i vardagen.

Utvärderas

Samtidigt pågår en utvärdering av projektet. Flera studier genomförs just nu och andra planeras.

– Målet och förhoppningen är att skapa en nationell modell för social aktivitet på recept som ett verktyg i kampen mot den farliga ensamheten bland Sveriges seniorer.

Från England

Idén kommer ursprungligen från England och den svenska modellen bygger på ett systematiskt och personcentrerat stöd till äldre personer genom förskrivning av sociala aktiviteter utanför hälso- och sjukvården.

Ingeborg Nilsson.

– Att få vara socialt aktiv och delaktig har i tidigare studier visat sig vara viktigt för att minska ensamhet och öka välmående. I vårt projekt vill vi anpassa och testa det här i ett svenskt sammanhang, förklarar Ingeborg Nilsson som är professor i arbetsterapi vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering på Umeå universitet och som länge har forskat om aktiviteters betydelse för äldre människors hälsa.

– Vi kallar det för social aktivitet på recept. Målet är alltså att primärvården ska kunna ordinera social aktivitet, likaväl som läkemedel eller fysisk aktivitet.

Vill fråga seniorer om råd

Till en av studierna vill forskarna i Umeå rekrytera deltagare via Seniorens Facebook-kanal. Studiemetoden innebär att via en länk delta online och tycka till om ”Vad samhället skulle kunna göra för att minska ensamhet hos seniorer”.

Deltagarna man vill ha till studien är personer 65 år och äldre som vill vara med digitalt. Det blir inga fysiska träffar utan man deltar enbart via datorn. Cirka 30 personer behövs.

– Vi är ute efter ”allmänhetens” uppfattning om hur ensamhet skulle kunna behandlas. Vi vill veta om det saknas något i vår modell eller om vi behöver göra några justeringar, säger Erika Johansson som planerar att genomföra studien i augusti.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-07-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas