Dubbelt så många över 74 år avlider i bröstcancer
Foto: Getty Images
Nyheter | Krav

Dubbelt så många över 74 år avlider i bröstcancer

Mammografi för kvinnor över 74 skulle öka överlevnaden i bröstcancer. Det hävdar Bröstcancerförbundet och kräver att Socialstyrelsen nu byter kurs.

Jan Arleij
Publicerad 2023-03-22

Fler än dubbelt så många kvinnor över 74 år avlider i bröstcancer, jämfört med kvinnor i åldersgruppen 60–74 år, konstaterar Bröstcancerförbundet i ett remissyttrande till Socialstyrelsen.

– Deras bröstcancrar upptäcks senare och tumörerna har då blivit större, framhåller förbundets ordförande Susanne Dieroff Hay.

I dag kallas kvinnor över 74 år inte till mammografi. När Socialstyrelsen nyligen presenterade en översyn av sina rekommendationer till landets regioner för bröstcancerscreening har myndigheten valt att inte göra någon förändring av åldersgränsen.

Glasklart samband

Det här kan inte fortgå, anser Susanne Dieroff Hay.

– Sambandet mellan senare upptäckt av tumörer och avsaknad av mammografi för kvinnor över 74 år är glasklart. För att minska lidandet och öka överlevnaden i bröstcancer hos äldre kvinnor behöver Socialstyrelsen ändra sina rekommendationer.

Siffror och fakta talar ett mycket tydligt språk, enligt förbundet:

• Risken att utveckla bröstcancer ökar med stigande ålder.
• Socialstyrelsens dödsorsaksregister visar också att bröstcancer anges som dödsorsak bland betydligt fler äldre kvinnor. År 2021 rapporterades bröstcancer som dödsorsak för 46/100 000 kvinnor i åldrarna 60-74 år jämfört med 106/100 000 kvinnor mellan 74-89 år.

Susanne Dieroff Hay.
  • I det nationella vårdprogrammet för bröstcancer anges också att en viktig förklaring till den lägre överlevnaden bland äldre är att de äldre kvinnornas tumörer diagnostiseras i senare stadier än hos yngre kvinnor.

Cancertumörerna har alltså hunnit växa till sig just därför att äldre inte kallas till regelbunden mammografi.

Inte tagit hänsyn

– Screening är samhällets viktigaste insats för att bröstcancer ska upptäckas tidigt. Alla oberoende av ålder och brösttäthet borde erbjudas en trygg undersökning. Vi anser att Socialstyrelsen inte tagit hänsyn till statistiken eller den senaste forskningen, säger Susanne Dieroff Hay.

I sitt remissvar trycker Bröstcancerförbundet särskilt på att man bör rekommendera screening för äldre kvinnor med tidigare bröstcancerdiagnos för att öka möjligheterna till tidig upptäckt vid återfall.

Eva Eriksson.

Nyligen riktade även SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson hård kritik mot Socialstyrelsens ställningstagande.

– Att behålla åldersgränsen bidrar till åldersdiskriminering och är inte etiskt försvarbart, sa EvaEriksson som kräver att regeringen och socialminister Jakob Forssmed (KD) agerar.

– Sjukvården är inte jämlik och likvärdig om ålder ska avgöra vilka medicinska behandlingar man erbjuds.

Fyra partier

Faktum är att Kristdemokraterna redan 2016 i en riksdagsdebatt beskrev 74-årsgränsen som ”väldigt problematisk”.

– Det finns en stor risk att det ger signalen till den som har fyllt 74 år att nu är risken förbi, att nu finns det inte längre någon risk för att du kommer att drabbas av bröstcancer och kommer att dö i förtid på grund av bröstcancer, och att man därför inte behöver kontrollera risken för att man är på väg att utveckla tumörer, sa partiets dåvarande socialpolitiska talesperson Emma Henriksson.

Riksdagen kan bestämma.

Centern, Liberalerna och Sverigedemokraterna uttryckte också stark kritik mot åldersgränsen. Tillsammans med Kristdemokraterna ställde man sig bakom ett krav på att riva upp den.

Jan Arleij
Publicerad 2023-03-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas