Kongressen: Så har det gått för gamla motioner
Eva Eriksson på SPF Seniorernas senaste kongress.
Nyheter | Inflytande

Kongressen: Så har det gått för gamla motioner

Dags för alla ombud att besluta om SPF Seniorernas framtid. Men hur gick det med förra kongressens beslut?

Jan Arleij
Publicerad 2023-06-13

I morgon onsdag (14/6) sparkar SPF Seniorernas 31:a kongress i gång. Dags för nya motioner och chans till fördjupningar eller kursändringar av förbundets politik – allt i det gemensamma syftet att leva upp till stadgarnas grunder: att förbättra seniorernas sociala och ekonomiska villkor och möjligheter i samhället.

Att motionerna på en kongress ska påverka vilka frågor förbundet väljer att driva utgör varje organisations DNA, så också SPF Seniorernas.

Rapport ger svar

Men vad har då hänt med de motioner som vann den senaste kongressens stöd?

Förbundsstyrelsen har i en rapport till 2023 års kongress försökt ge svar.

Pandemin gjorde att den senaste kongressen delades upp och hölls vid två tillfällen, 2020 och 2021. Den stora merparten av besluten fattades vid kongressens senarelagda andra del, konstaterar förbundsstyrelsen i rapporten. Det har medfört att styrelsen ”har haft osedvanligt kort tid att verkställa besluten, endast ett och ett halvt år”.

Vården viktig

Så här ser rapporten ut i korthet när det gäller några av de viktigaste äldrepolitiska motionerna.

Vården genererade tre motioner. Kravet var att göra den till en lika stor profilfråga för SPF Seniorerna som pensioner, skatter och boendefrågor har varit under den senaste kongressperioden.

Väger tyngst

Förbundsstyrelsen betonar först och främst att SPF Seniorerna sedan flera år prioriterar tre huvudfrågor: trygg ekonomi, trygg vård och omsorg samt tryggt boende.

”Den senaste kongressen beslutade om reviderade stadgar där fler ämnesområden slogs fast: ”Frågor om äldres hälsa och omsorg, boende, ekonomi samt rätt att arbeta.”

Dessutom står det att ”Vi ska främja social gemenskap. Vi ska främja folkhälsa och verka för livslångt lärande. Vi ska verka för forskning om äldre.”

Långsiktigt

Under den senaste kongressperioden har styrelsen arbetat med alla dessa stadgestyrda frågor, skriver förbundsstyrelsen i rapporten. Man hänvisar till det fotarbete som gäller på alla områden där SPF Seniorerna påverkar beslutsfattare:

”Förbundets förtroendevalda, sakkunniga och anställda har medverkat i otaliga sammanhang där förbundets inställning i frågorna har klargjorts.”

Det har bland annat skett vid uppvaktningar av beslutsfattare, i dialogmöten, i form av expertroll i myndigheters råd, i offentliga referensgrupper, i organisationers och företags foras samt i remissvar.
Förbundet har också skrivit och fått infört debattartiklar och medverkat i intervjuer i massmedia.

”Generalsekreteraren har prioriterat frågorna genom att arvodera två sakkunniga i vård och omsorg, en sakkunnig i läkemedelsfrågor, en i äldrefrågor och en i äldrepolitik.”

Mammografin

Ytterligare två motioner gällde den övre åldersgränsen vid mammografi.

Förbundsstyrelsen pekar här särskilt på en konkret åtgärd – man har tagit fram rapporten ”Åldersdiskrimineringen i screeningprogrammen måste upphöra – Livet är betydelsefullt oavsett ålder”. Dessutom uppvaktades Socialstyrelsen.

Tandvården engagerade flera motionärer. Svaret här blir av ”fotarbetskaraktär”.

Äldreomsorgen

Likaså när det gäller de många motionerna som lyfte äldreomsorgen, men med en konkret insats utöver det vanliga påverkansarbetet: Projekt Hemtjänstindex som gick i gång 1 januari 2022 och lanserades i slutet av året.

”Arbetet med att ta fram Hemtjänstindex och se till att det används i kommunerna bidrar i många kommuner till att sätta fokus på frågorna och en diskussion om hur seniorer kan få en bättre hemtjänst.”

Vaccinationer

Andra motioner som bidragit till särskilda insatser från förbundets sida gäller frågan om ett nationellt vaccinationsprogram för äldre.

Exempelvis publicerades skriften ”Dags för ett nationellt vaccinationsprogram för äldre” i november 2021, byggd på en enkät som genomförts bland organisationens medlemmar.

Viktiga råd

Särskilt konkreta insatser redovisar förbundsstyrelsen när det gäller kommunala pensionärsråd, något som genererade fyra motioner till kongressen 2021.

Förbundsstyrelsen beskriver i sitt svar att under 2021 inleddes en särskild satsning på engagemanget i kommunernas och regionernas pensionärsråd under ledning av en särskild projektledare.

En lång rad åtgärder listas: bland annat har regelbundna nyhetsbrev, centrala digitala utbildningar och en checklista för ett bra pensionärsråd tagits fram liksom en mall för ett reglemente för seniorråd, som internt än så länge är SPF Seniorernas modernare namn på pensionärsråd. En så kallad kandidatprofil för ledamöter i pensionärsråd har också utarbetats.

Kom inte först

Vad har då förbundsstyrelsen prioriterat ner? Ett exempel är frågan om självvalt livsslut, där motionen om att verka för en statlig parlamentarisk utredning om frivillig dödshjälp vann kongressens stöd.

”Förbundet har under denna korta kongressperiod inte haft möjlighet att prioritera denna fråga.” skriver styrelsen i rapporten.

Inte heller har man valt att lägga resurser på frågan om att regionernas varierande vaccinationsavgifter, eftersom man alltså i stället har kraftsamlat för ett vaccinationsprogram.

Inga förslag alls

Intressant nog har inga motioner lagts vid den senaste kongressen på så tunga sakområden som pensionerna eller bostadsfrågan.

Det innebär dock inte att förbundet har slagit av på takten. Pensionsfrågan är tvärtom den fråga där förbundet har synts mest i samhällsdebatten och i medierna.

Kanske nöjda

Inte minst har frågan om särbeskattningen av 57-orna inneburit ett intensivt påverkansarbete från förbundet under det senaste året.

Att inga motioner väckts inom pensionsområdet kan tolkas som att medlemmarna helt enkelt anser att frågorna drivs på ett tillräckligt bra sätt. Inte heller inför årets kongress finns några motioner i pensionsfrågan.

SPF Seniorernas kongress i Gävle 2017. Imorgon är det Lidingö som gäller.
Jan Arleij
Publicerad 2023-06-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas