Ny åldersgräns stänger äldre ute
Nyheter | Vård | Diskriminering
Foto: Colourbox

Ny åldersgräns stänger äldre ute

Regeringen inför avgiftsfri gynekologisk cellprovtagning för livmoderhalscancer. Men bara upp till 64 år.

Jan Arleij
Publicerad 2017-09-19

Vänsterpartiet säger i ett pressmeddelande att man har fått igenom reformen i förhandlingar med regeringen.

– Vi är väldigt glada över den här riktade satsningen. Det finns många kvinnor i Sverige som lever med små eller obefintliga ekonomiska marginaler och som därför inte går när de blir kallade till en undersökning. När cellprovet och screeningen nu blir avgiftsfri hoppas vi att fler kvinnor deltar, säger Ulla Andersson, ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Upp till 64 år

Gynekologiskt cellprov för screening för livmoderhalscancer erbjuds idag med tre till sju års intervall till de cirka 2,6 miljoner kvinnor i Sverige som är i åldern 23-64 år. Ett besök kostar upp till 200 kronor.

Från 2019 är avsikten att detta ska vara lagreglerat på motsvarande sätt som den avgiftsfria mammografin.

Två tredjedelar

Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik är 63 procent av de som dör i livmoderhalscancer 65 år och äldre.

En fjärdedeal av alla insjuknanden i livmoderhalscancer drabbar kvinnor som har fyllt 65 år.

Oacceptabel gräns

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson reagerar starkt mot att äldre kvinnor stängs ute:

– Sådana här åldersgränser är diskriminerande och helt oacceptabla.

Det faktum att många äldre kvinnor insjuknar och dör i sjukdomen motiverar att också äldre kvinnor bör omfattas av reformen, menar Eva Eriksson.

– Socialstyrelsen bör också ta initiativ för att få fram forskning och fakta som gör att de kan ändra sina rekommendationer när det gäller nyttan med screening också för äldre kvinnor.

Mammografi

Även mammografin är avgiftsfri, till och med 74 års ålder, något som SPF Seniorerna är mycket kritiskt till.

Regeringens argument för att äldre kvinnor inte ska ha lika möjligheter att upptäcka bröstcancer är att Socialstyrelsen inte rekommenderar detta.

Socialstyrelsen i sin tur baserar sitt ställningstagande på att man inte anser det finnas tillräckligt med forskning som stöder nyttan med screening för kvinnor som har fyllt 65 år.

”Vi tar bort en tröskel”

– Att alla kvinnor deltar i screeningprogram för livmoderhalscancer och lämnar cellprov när man får en kallelse är jätteviktigt för att cancer ska kunna upptäckas i tid. Därför vill vi ta bort en tröskel – avgiften – som idag finns i vissa landsting för att lämna dessa cellprov. Ingen ska behöva avstå av ekonomiska skäl, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Att gränsen sätts vid 64 år hänvisar Annika Strandhäll till att detta rekommenderas av Socialstyrelsen i det nationella screeningprogrammet för livmoderhalscancer.

Avgiftsfriheten införs från 1 januari 2018.

Landstingen kommer att kompenseras med 141 miljoner kronor per år.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-09-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas