Nyheter | Kritik

”Äldre kvinnors liv betraktas som mindre värda”

Det är oacceptabelt att kvinnor som passerat en viss ålder behandlas som om deras liv vore mindre värda.

Jan Arleij
Publicerad 2017-09-20

Det skriver SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson och medicinskt sakkunnige Gösta Bucht i ett debattinlägg i News55.

Bakgrunden är nyheten i regeringens budget att screening för livmoderhalscancer blir gratis för kvinnor men bara upp till 64 års ålder.

– Cancern vänder inte i dörren för att man passerar en viss ålder. Tvärtom, hävdar Eriksson och Bucht. Siffror från Socialstyrelsen visar att nära var fjärde kvinna, eller 24 procent, som drabbas av livmoderhalscancer är 65 år och äldre.  63 procent av de som dör av livmoderhalscancer är kvinnor som har fyllt 65 år.

– Tidig upptäckt av cancer genom screening leder till mindre lidande och att färre avlider – oavsett när cancern upptäcks.

En miljon kvinnor

En miljon kvinnor exkluderas från regeringens reform.

Att Vänsterpartiet och regeringen dessutom anger som argument att ingen ska behöva avstå från cellprovtagning av ekonomiska skäl svider extra mycket, skriver Eva Eriksson och Gösta Bucht.

– För är det några som har små ekonomiska marginaler så är det äldre kvinnor. Mer än var femte kvinna som fyllt 65 år lever på inkomster under gränsen för risk för fattigdom, bland kvinnor fyllda 75 år handlar det om nästan var tredje.

Saknas forskning

Att regeringen drar gränsen vid 64 år beror på Socialstyrelsens rekommendationer. Men argumentet håller inte, anser SPF Seniorerna. Det finns ingen forskning som styrker att äldre inte skulle ha nytta av screening.

– Att äldre kvinnor exkluderas från avgiftsfri screening för både livmoderhalscancer och bröstcancer blottlägger dock ett större problem: det satsas alldeles för lite på forskning kring sjukdomar och läkemedelsanvändning bland äldre.

”Forskningen sorgligt eftersatt”

– Vad som vi verkligen saknar i budgeten är seriösa satsningar som skulle bidra till att höja livskvaliteten för alla seniorer.

Det säger förbundsordförande Eva Eriksson i en kommentar till regeringens budget som presenterades i sin helhet på onsdagen (20/9).

Eva Eriksson.

– Jag hade förväntat mig att få se exempelvis en kvalitetssatsning på maten och måltiden i äldreomsorgen och resurser till ett nationellt vaccinationsprogram för äldre mot influensa, lunginflammation och bältros. Det skulle också behövas kraftigt ökade forskningsanslag kring äldres sjukdomar och hälsa – ett forskningsområde som är sorgligt eftersatt idag.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-09-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas