Forskare: Därför bör äldre ges mammografi
Foto: Patrick Sheandell O'Carroll / Colourbox
Nyheter | Bröstcancer

Forskare: Därför bör äldre ges mammografi

Minskat lidande, lindrigare behandling och mindre risk för överdiagnosticering. Skälen till att screena även äldre kvinnor är många, menar amerikansk forskare.

Jan Arleij
Publicerad 2016-05-25

Ny USA-forskning kan redan nästa år presentera resultat som kan komma att tala för att också äldre kvinnor bör erbjudas screening för bröstcancer med mammografi.

Den amerikanska läkaren Judith Malmgren, cancerforskare sedan 14 år och VD för HealthStat Consulting och professor vid University of Washington, Department of Epidemiology, hoppas att hennes resultat kan komma att göra skillnad när de blir klara under 2017.

Högre överlevnad

Judith Malmgrens forskning har redan visat att mammografiupptäckt bröstcancer hos kvinnor 75 år och äldre krävde mindre behandling eftersom cancern upptäcktes tidigare. Överlevnaden var också högre än hos patienter vars cancer upptäckts av patienterna själv eller läkare.

– Slutsatsen är att äldre kvinnor utvinner samma fördelar som yngre kvinnor vid mammografi-upptäckt bröstcancer.

Granskar effekt

Ytterligare forskning pågår alltså.

– Vi tittar bland annat på effekten av screening när det gäller överlevnad hos äldre kvinnor med bröstcancer, säger Judith Malmgren till Senioren.se.

Prioriteringar i vården

De kommande amerikanska resultaten bör vara intressant för den svenska regeringen och Socialstyrelsen som idag motiverar att äldre kvinnor inte ska erbjudas mammografi med att just forskning saknas om nyttan med screening för bröstcancer hos äldre kvinnor.

Socialstyrelsens medicinska riktlinjer kopplar också till prioriteringar och ekonomi.

– I gruppen 40-74 år finns en hälsovinst, men för de som är äldre är den inte dokumenterad. Om man inte vet nyttan finns risk att man tar pengar från andra områden där det finns en bevisad nytta och vinst. Det är en svår etisk fråga, men vi måste alltid använda våra sjukvårdsresurser på bästa sätt. I valet mellan olika verksamheter måste det finnas en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet. Det innebär att en stor nytta för patienterna i förhållande till kostnaden ges en högre prioritet än en åtgärd med liten nytta i förhållande till kostnaden, säger enhetschefen Arvid Widenlou Nordmark till Svenska Dagbladet.

Diskriminering

Men Judith Malmgren anser att det är uppenbar diskriminering av äldre kvinnor att inte låta dem ingå i screening-program med mammografi på lika villkor som yngre kvinnor.

– Tidig upptäckt är särskilt betydelsefullt för äldre kvinnor som med stigande ålder ofta får svårare att tåla cellgiftsbehandling.

– Det är också enklare att upptäcka cancer hos äldre kvinnor eftersom bröstens densitet av muskelvävnad är lägre och en tumör därmed lättare att se.

Färre falska larm

Det innebär också färre falska larm och det i sin tur gör att kostnaden för sådana sjunker just för gruppen äldre kvinnor, resonerar Judith Malmgren.

En 65-årig kvinna förväntas genomsnittligt i dag i USA att leva till 81 års ålder, säger hon. Det öppnar också för ett etiskt perspektiv.

– Att dö i bröstcancer är mycket otrevligt och om det kan undvikas så att äldre kvinnor istället får dö av andra orsaker så vore det bättre. Också därför stöder jag att äldre kvinnor screenas för bröstcancer, säger Judith Malmgren.

Följer debatten

Debatten i riksdagen väntas starta strax före klockan 13 och kan följas via webb-TV på riksdagen.se.

Intresset är stort från många håll, inte bara från Washington. SPF Seniorerna har engagerat sig hårt för att få bort den övre åldersgränsen, som organisationen anser vara ett tydligt exempel på ålderism i det svenska samhället.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

 

Jan Arleij
Publicerad 2016-05-25
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas