Du får ingen mammografi efter 74
Hälsa | Ålderism
Foto: Colourbox

Du får ingen mammografi efter 74

Nästan 2 000 kvinnor över 74 år insjuknade i bröstcancer under 2014. Det är 20 procent av alla nyinsjuknade det året. Ändå blir de inte kallade till mammografi.

Jan Arleij
Publicerad 2016-05-23

Senioren har studerat Socialstyrelsens egen statistikdatabas för cancer. Som framgår av grafiken nyinsjuknar varje år ett stort antal äldre kvinnor i bröstcancer.
Ändå vill inte Socialstyrelsen rekommendera att landstingen erbjuder screening med mammografi till kvinnor 75 år och äldre.
Skälet är att det saknas forskning på hur verksamt ett screeningprogram av äldre kvinnor skulle vara.
– Våra rekommendationer om åldersgränser baseras på bästa tillgängliga kunskap och de studier som finns har bara undersökt kvinnor upp till 74 år, säger Arvid Widenlou Nordmark som är enhetschef på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården.

Starka skäl att screena

Med stigande medellivslängd är numera den förväntade återstående medellivslängden för en 75-årig kvinna åtminstone tolv år, konstaterar Jan Zedenius, chefläkare vid Sophiahemmet och biträdande vetenskaplig sekreterare vid Cancerfonden.
– Det är i sig ett starkt skäl för att erbjuda äldre kvinnor screening. Ett annat starkt skäl är att de förändringar man hittar i denna åldersgrupp påfallande ofta är just cancer. Man hittar alltså inte så många godartade förändringar som ställer till det med oro och onödiga utredningar och behandlingar.

Screening

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos svenska kvinnor.
2014 registrerades 9 730 tumörer hos 8 023 kvinnor.
Tre fjärdedelar av tumörerna upptäcktes hos kvinnor 55 år eller äldre.
Genomsnittsåldern vid diagnos för bröstcancer är 60 år.
En av tio kvinnor som är 75 år eller äldre har eller har haft bröstcancer.
Två av tre fall i den åldersgrupp som kallas – 40-74 år – upptäcks tack vare screening.
Allt fler botas från bröstcancer på grund av tidig upptäckt genom mammografi.

Dölj faktaruta

Kan ändra uppfattning

Rekommendationen om mammografi för kvinnor mellan 40-74 år har funnits sedan 1986 och sågs över 2014. Någon ytterligare översyn av rekommendationerna pågår inte, säger Arvid Widenlou Nordmark.
Spelar det ingen roll att allt fler kvinnor lever längre och får allt fler friska år?
– Nej, screeningprogrammets åldersgränser baseras på resultatet från studier som undersökt nyttan av programmet.
Vad krävs för att ändra?
– Ett skäl att ompröva åldersgränserna skulle vara om det kommer ny kunskap som visar på resultatet för screeningprogram också för andra åldersgrupper, säger Arvid Widenlou Nordmark.
Han menar att myndigheten dock är beredd att ändra uppfattning:
– Vi har en beredskap för att kunna se över våra rekommendationer för att säkerställa att de utgår från aktuellt kunskapsläge.

Men ytterligare forskning behöver inte inväntas, anser geriatrikprofessor Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor.
– Ingenting talar för att friska kvinnor över 74 år skulle skilja sig funktionellt från kvinnor mellan 65 och 74. Trenden med både allt äldre och friskare befolkning innebär att vinsten med screening även i hög ålder kommer att öka.

Finns forskning

Dessutom finns aktuell amerikansk forskning som talar för att mammografi är effektiv också för äldre kvinnor.
– Vi har gjort sådana fynd, säger doktor Judith Malmgren till Senioren, och hänvisar till en studie med titeln ”Improved Prognosis of Women Aged 75 and Older with Mammography-detected Breast Cancer” som ungefär betyder ”Förbättrad prognos för kvinnor 75 år och äldre med mammografi-upptäckt bröstcancer”.
Jan Zedenius pekar på ytterligare två amerikanska studier.
– I princip säger man att kvinnor med förväntad överlevnad mer än tio år borde övervägas för screening, men att man behöver fler och bättre studier för just denna åldersgrupp, säger Jan Zedenius.
Det finns också etiska argument. Om sunt förnuft får råda bör även äldre kvinnor erbjudas screening, anser Statens medicinsk-etiska råd (Smer).

Tre landsting

Redan idag erbjuder Stockholms läns landsting, Landstinget Sörmland och Region Östergötland avgiftsfri screening.
Från och med den 1 juli blir det avgiftsfritt även i övriga landsting. Men inte om du har fyllt 75 år.
Regeringen kompenserar landstingen med 100 miljoner 2016 och 207 miljoner per år från och med 2017.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-05-23
senioren-nr-4
Artikeln är hämtad ur Senioren nummer 4 / 2016. Missa inget innehåll - bli medlem i SPF Seniorerna och få Senioren kostnadsfritt eller starta en prenumeration på Senioren.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas