Nyheter | Vård | Åldersdiskriminering

Centern: ”Riksdagen sänder livsfarlig signal”

Avgiftsfri mammografi – men inte om du hunnit fylla 75 år. Det beslutet tar Sveriges riksdag idag torsdag. Det här sänder en livsfarlig signal till landets äldre kvinnor, protesterar Centerpartiets Anders W Jonsson.

Jan Arleij
Publicerad 2016-05-26
Anders-W-Jonsson-C
Anders W Jonsson

Under en bitvis het debatt igår onsdag såg regeringen ett tag ut ut att kunna få bakläxa på åldersgränsen av en riksdagsmajoritet.

Hade Moderaterna yrkat på att riva upp 74-årsgränsen hade allianspartierna och Sverigedemokraterna kunnat gå fram gemensamt med ett tillkännagivande.

Från många håll

Kammaren hann dock, på grund av en lång debatt om Nato-samarbete, inte genomföra någon omröstning under onsdagen. Men allt tyder på att regeringens förslag går igenom när omröstningen istället genomförs klockan 16 idag torsdag.

Propositionen innebär – som senioren.se tidigare berättat – att det från 1 juli blir avgiftsfritt för alla mellan 40 och 74 år att få genomgå screening för bröstcancer med mammografi.

Att kvinnor som hunnit fylla 75 lämnas utanför förmånen kritiserades hårt från många håll.

Starka skäl

Kristdemokraterna beskrev 74-årsgränsen som ”väldigt problematisk – kanske det enskilt mest problematiska” med hela propositionen.

– Det finns en stor risk att det ger signalen till den som har fyllt 74 år att nu är risken förbi, att nu finns det inte längre någon risk för att du kommer att drabbas av bröstcancer och kommer att dö i förtid på grund av bröstcancer, och att man därför inte behöver kontrollera risken för att man är på väg att utveckla tumörer.

Socialstyrelsen förordar åldersgränsen i sina rekommendationer till landstingen därför att man säger att det inte finns några studier som visar att det är rimligt att ha screening efter 74 års ålder, konstaterade Emma Henriksson.

– Men det är för att det har varit svårt att göra studier på äldre personer. Vi vet också att det sedan Socialstyrelsen kom med de här rekommendationerna har kommit studier som faktiskt visar på att dödligheten fortsätter att öka efter 75 års ålder och att det därför mycket väl skulle kunna finnas lika starka skäl att fortsätta med screeningen efter 75 års ålder.

”Obegriplig” gräns

Sverigedemokraternas Carina Herrstedt ställde sig bakom kravet att slopa 74-årsgränsen.

– Mot bakgrund av att så många som 1 986 fall av bröstcancer hos kvinnor över 74 år rapporterade under 2014 anser vi att det är självklart att man från vårdens sida måste erbjuda kvinnor över 74 år mammografi, sa Herrstedt som också ansåg att regeringen ”straffar” äldre ekonomisk utsatta kvinnor genom att gränsen för avgiftsfrihet sätts vid 74 år.

Var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är över 74 år.

– Man ska tänka på att just bröstcancer är en cancertyp där risken att drabbas ökar med åldern. För mig blir då en övre åldersgräns ännu mer obegriplig, sa Carina Herrstedt.

”Kontraproduktivt”

Centerpartiets Anders W Jonsson kritiserade regeringens förslag för att sakna analys och för att inte låta landstingen själva vara ansvariga för prioriteringarna i sjukvården.

– Men vår allvarligaste invändning mot detta förslag är åldersgränsen för kvinnor över 74 år. Om riksdagen fattar detta kontraproduktiva beslut sänder vi två tveksamma signaler till äldre kvinnor i Sverige.

– Den första gäller ekonomin. Riksdagen sänder signalen till kvinnor över 74 år att de inte är värda att satsa statliga skattepengar på.

– Den andra signalen är ännu allvarligare. Sveriges riksdag sänder signalen till svenska kvinnor över 74 år att det inte är så viktigt att de går på mammografi. Är man under 75 är det viktigt att gå på mammografi, men är man över 75 behövs det inte. Det är en fullkomligt livsfarlig signal.

Åldersdiskriminering

Liberalernas Barbro Westerholm kritiserade också 74-årsgränsen, och gav en historisk tillbakablick. Redan 2009 konstaterade Cancerfonden att ett stort antal kvinnor 75 år och äldre insjuknar.

– Man såg också att behandlingsresultaten var sämre. Det berodde dels på att tumörerna upptäcktes senare, dels på att man använde mindre effektiv behandling för dessa kvinnor. Åldersdiskrimineringen visade verkligen sitt fula tryne.
2013 års lag mot åldersdiskriminering omfattar också sjukvård och innebär att om man ska sätta in kronologiska åldersgränser ska det finnas väldigt starka skäl för det, fortsatte Barbro Westerholm.

Socialstyrelsen får bestämma

Socialdemokraten Kristina Nilsson gick inte in i debatten om den övre åldersgränsen, utan valde att spela över bollen till Socialstyrelsen:

– När det gäller vilket åldersintervall screeningen ska omfatta avser regeringen att ge Socialstyrelsen uppdraget att meddela föreskrifter om detta utifrån det kunskapsläge som finns.

Emma Henriksson ville inte släppa regeringspartiet så lätt.

– Är ni av uppfattningen att det inte kommer att påverka när man går in och skiljer ut just mammografiscreeningsavgiften och med lagstiftning befäster åldersgränsen på 74 år?

Kristina Nilsson hänvisade åter till Socialstyrelsen:

– Jag tror att det är bra att det är expertmyndigheten som kan meddela föreskrift om vilken åldersgräns som ska gälla. Ett kunskapsläge kan ju förändras, och då tycker jag att det är rimligt att expertmyndigheten kan se över detta och lägga fram förslag på vilken åldersgräns som ska vara aktuell.

Nära en majoritet

Med Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna bakom kravet på att riva upp 74-årsgränsen blev intresset för Moderaternas ställningstagande stort.

Skulle partiet ansluta sig till kravet genom att yrka bifall skulle det finnas en majoritet för att låta riksdagen ge regeringen ett tillkännagivande om att i praktiken ta bort åldersgränsen.

Men ledamoten Jenny Petersson valde att endast kritisera åldersgränsen från talarstolen.

– Det är oroväckande att regeringen vill begränsa möjligheten till skattefinansierad screening helt baserat på ålderskategorier. Jag undrar på vilka grunder man sätter denna åldersgräns.

Dörr på glänt

Vänsterpartiets Karin Rågsjö ville inte helt avfärda kritiken mot den övre åldersgränsen:

– Det finns i dagsläget alltså inga studier i screeningprogram som belägger att det skulle ha väldigt bra effekt. Men vi ska följa utvecklingen och titta på det här. Vi stänger inga dörrar.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-05-26

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas