Nyheter | Bröstcancer

Mammografi snart gratis för yngre

Det blir politisk strid om åldersgränserna för screening med mammografi. Flera partier vill att den övre åldersgränsen tas bort.

Jan Arleij
Publicerad 2016-05-23

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att mammografi från och med 1 juli regelbundet och utan kostnad ska erbjudas alla kvinnor mellan 40 och 74 år.
Syftet är att öka deltagandet i mammografiundersökningar för att förbättra jämlikheten i vården.
De flesta tycker att avgiftsfriheten är bra. Allt fler botas från bröstcancer och det beror bland annat just på att kontrollerna gör att cancern upptäcks i tid.
– Förslaget är en viktig del i arbetet med att stärka kvinnors hälsa och att nå en mer jämlik vård, säger Lena Micko, S-ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Screening

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos svenska kvinnor.
2014 registrerades 9 730 tumörer hos 8 023 kvinnor.
Tre fjärdedelar av tumörerna upptäcktes hos kvinnor 55 år eller äldre.
Genomsnittsåldern vid diagnos för bröstcancer är 60 år.
En av tio kvinnor som är 75 år eller äldre har eller har haft bröstcancer.
Två av tre fall i den åldersgrupp som kallas – 40-74 år – upptäcks tack vare screening.
Allt fler botas från bröstcancer på grund av tidig upptäckt genom mammografi.

Dölj faktaruta

Ren och skär åldersdiskriminering

Men att regeringen väljer att sätta stopp för avgiftsfriheten vid 74 år väcker bred och hård kritik. När riksdagen ska debattera och besluta om propositionen den 25 maj kommer minst tre partier att yrka på att åldersgränsen tas bort.
– Den är ett uttryck för ”ren och skär åldersdiskriminering”, säger Barbro Westerholm, Liberalernas socialpolitiska talesperson.
– Bröstcancer upphör inte att uppträda efter 75 år, tvärtom, och man bör kunna dra slutsatser av forskningsresultaten till högre åldrar.
Regeringen lutar sig mot Socialstyrelsen som inte rekommenderar screening mot bröstcancer för kvinnor som är 75 år och äldre. Socialstyrelsen anser inte att det finns vetenskapliga belägg för att screening skulle göra nytta för äldre kvinnor.
– Men då saknas det också underlag att säga att screening inte är motiverat även för äldre, argumenterar Westerholm.

Falsk trygghet

Socialstyrelsen konstaterar samtidigt att screening med mammografi är avgörande för att minska dödligheten hos kvinnor som får diagnosen.
Regeringen hänvisar också till detta faktum i sin proposition: dödligheten minskar med upp till 25 procent.
– Enbart ålder kan inte vara skäl till varför en undersökning eller behandling genomförs. Det måste vara en helhetsbedömning utifrån individens hälsotillstånd, menar Anders W Jonsson (C).
Kristdemokraternas Emma Henriksson hänvisar till det faktum att en frisk 75-årig kvinna statistiskt har uppemot 15 år kvar att leva.
– Det kan uppfattas som att risken för bröstcancer upphör efter 74 års ålder vilket kan invagga kvinnor i en falsk trygghet som kan öka risken för att sjukdomen inte upptäcks i tid.

Tre landsting

Redan idag erbjuder Stockholms läns landsting, Landstinget Sörmland och Region Östergötland avgiftsfri screening.
Från och med den 1 juli blir det avgiftsfritt även i övriga landsting. Men inte om du har fyllt 75 år.
Regeringen kompenserar landstingen med 100 miljoner 2016 och 207 miljoner per år från och med 2017.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2016-05-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas