”Regeringen diskriminerar äldre kvinnor”
Nyheter | Åldergräns
Foto: Colourbox

”Regeringen diskriminerar äldre kvinnor”

Regeringen överväger att införa en ny lag om avgiftsfrihet för mammografi – men inte till kvinnor som är 75 år och äldre. Feltänkt i sak, och mycket anmärkningsvärt att regeringen lägger fram förslag som bidrar till åldersdiskriminering, anser SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2016-02-03

Regeringen skriver på sin hemsida att förslaget syftar till att ”öka deltagandet i mammografiundersökningar, speciellt bland socioekonomiskt utsatta grupper.”

Förslaget ska vara en del av regeringens arbete med att stärka kvinnors hälsa och att uppnå en mer jämlik vård.

Men eftersom det enligt promemorian inte finns studier som visar att screeningprogram är effektivt för kvinnor under 40 år eller över 74 år, så omfattas inga 75-plussare av förslaget.

Fel i sak

Men detta stämmer inte, anser SPF Seniorerna. I en debattartikel i Dagens Medicins pappersupplaga skriver förbundsordförande Christina Rogestam och Gösta Bucht, sakkunnig i vård- och omsorgsfrågor, att åtminstone en studie publicerad i en högt rankad medicinsk tidskrift visar att ”även kvinnor över 74 år har nytta av mammografi av mammografiscreening i samma nivå som för kvinnor under 75 år”.

Rogestam och Bucht lyfter också fram att enligt de riktlinjer som den ideella hälsoorganisationen American Cancer Society tagit fram för tidig upptäckt av kräfta ska kvinnor över 55 år göra en screening vartannat år.

– Riktlinjen innehåller ingen övre åldersgräns utan varje person bedöms individuellt. Varför ska vi i Sverige bedöma människor annorlunda och sätta åldersgränser?

Ålderism tas inte på allvar

Christina Rogestam och Gösta Bucht för också ett resonemang om att åldersdiskrimineringen i det svenska samhället är utbredd.

Sedan ett par år tillbaka har lagen mot åldersdiskriminering skärpts, men få fall har lett till fällande domar:

– Det finns således få tecken på att denna ålderism tas på allvar av samhället eller ens minskar.

Mot den bakgrunden är det ”särskilt anmärkningsvärt att en stat, där en lag mot åldersdiskriminering gäller, då lägger fram nya förslag som just bidrar till åldersdiskriminering”, skriver Rogestam och Bucht i debattartikeln.

Bra med avgiftsfrihet

En likadan argumentation har SPF Seniorerna nyligen lämnat in i ett remissvar på promemorian till socialdepartementet:

– Screening för bröstcancer minskar risk för sjukdom och död. Därför ska inte kvinnor över 74 år behöva betala för att få tillgång till den. Promemorians förslag i denna del hotar uppenbart både strävan att stärka kvinnors hälsa och att åstadkomma en mer jämlik vård.

SPF Seniorerna stöder promemorians förslag att screening med mammografi regelbundet ska erbjudas utan avgift till kvinnor mellan 40 och 74 år, men kräver alltså att den övre åldersgränsen tas bort.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Räddar liv

En av de viktigaste faktorerna för att kunna bota cancer, är att den upptäcks i ett tidigt skede.

Screening med mammografi sänker dödligheten i bröstcancer med 16-25 procent.

Nyinsjuknande i bröstcancer ökar med stigande ålder och 25 procent av dessa cancerfall inträffar hos kvinnor som är äldre än 74 år.

Källa: Socialstyrelsen och SPF Seniorerna

Dölj faktaruta

 

 

Jan Arleij
Publicerad 2016-02-03
Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas