SPF Seniorerna: Se över åldersgränser i vården
Foto: Colourbox
Nyheter | Vård | SPF Seniorerna

SPF Seniorerna: Se över åldersgränser i vården

Regeringen måste nu utreda omotiverade åldersgränser i vården. Det kräver SPF Seniorerna. I grunden står vårdens trovärdighet på spel, menar organisationen.

Jan Arleij
Publicerad 2016-03-09

Förbundet begär i ett remissvar till regeringen ”att en översyn bör göras av bestämmelser för hälso- och sjukvården vad gäller omotiverade skillnader med hänvisning till ålder.”

Det är helt nödvändigt för förtroendet för hälso- och sjukvården att en kartläggning och översyn görs av de omotiverade åldersgränser som finns, menar organisationen.

Kravet förs fram i organisationens yttrande över departementspromemorian ”Särskilda satsningar på ungas & äldres hälsa”.

SPF Seniorerna skriver att den generella frågan om åldersgränser i hälso- och sjukvården visserligen inte är i fokus för promemorian men att den aktualiserar frågan om åldersgränser.

Avgiftsfri öppenvård

I promemorian formulerar regeringen två förslag när det gäller seniorer:

• vårdavgifter ska inte tas ut för öppen hälso- och sjukvård som ingår i högkostnadsskyddet och som avser patienter som är 85 år eller äldre
• kommuner ska inte få minska minimibeloppet med anledning av att avgiften tas bort

Förslaget att göra öppenvården inom högkostnadsskyddet avgiftsfri för 85-plussarna från och med 1 januari 2017 bygger på den senaste budgetuppgörelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet.

För enkel analys

SPF Seniorerna stödjer reformens båda punkter, men varnar för att regeringen gör en för enkel analys av äldrevårdens problem.

– Promemorian anger som ett av skälen till förslaget att man med förslaget om slopade vårdavgifter styr över vården från sluten sjukhusvård till öppenvård. Många läkarbesök torde dock i de allra flesta fall betyda att personen är svårt sjuk och att fler läkarbesök inte innebär ett lägre behov av sluten vård, skriver SPF Seniorerna, och understryker att ett bättre omhändertagande av de mest sjuka äldre kräver mer.

– För att nå dit behövs betydligt större och samordnade insatser av både den kommunala och landstingskommunala sjukvården.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Här råder avgiftsfrihet

Örebro, Kalmar och Västmanland har redan infört avgiftsfrihet för 85-plussarna.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2016-03-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas