Ny rapport: Ålderism präglar svensk hjärtvård
Nyheter | Vård | Vård
Äldre får sämre hjärtvård Foto Colourbox

Ny rapport: Ålderism präglar svensk hjärtvård

Patienter över 80 år får sämre hjärtvård än yngre. Det visar Hjärt-Lungfondens årsrapport om hjärtsjukvården i Sverige.

Publicerad 2012-09-12

Drygt en tredjedel i gruppen 80+ fick under 2010 en kranskärlsröntgen medan 85 procent röntgades i gruppen under 80 år.

– För de flesta är den akuta hjärtvården bra. Ett stort frågetecken finns emellertid för äldre patienter, framför allt de som är över 80 år. De blir allt fler, men de får inte behandling i samma utsträckning som yngre patienter. Klart är att kunskaperna om hur äldre ska behandlas är bristfälliga och att mer forskning behövs, skriver Hjärt-Lungfonden i rapporten.

Olika i landet
Skillnaderna mellan sjukhusen i landet är stora. Norrtälje redovisar att 10 procent av de äldre genomgick en kranskärlsröntgen medan siffran för lasarettet i Eksjö är 90 procent.

– I dag tvekar man att göra det eftersom man tror att äldre har svårt att ta till sig behandlingen, att riskerna är för stora eller att biverkningarna är för omfattande. Det gäller exempelvis kirurgiska ingrepp och de blodproppslösande behandlingarna. Men även riktigt gamla svarar bra på de insatserna, säger professor Jan Nilsson som arbetar på Lunds universitetssjukhus och som är ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd till Svenska Dagbladet.

Forskning saknas
Varannan svensk som drabbas av hjärtinfarkt är 80 år eller äldre. Men nästan alla forskningsstudier om hjärt-kärlsjukdomar baseras på personer under 70 år.

– Det handlar om många tusen äldre hjärtinfarktspatienter som i praktiken får en sämre diagnostisering och ofta underbehandlas. En del talar för att äldre delvis drabbas av en annan typ av hjärt-kärlsjukdom än vad yngre gör. Men framför allt kompliceras behandlingen av att sju av tio i den här gruppen har flera andra sjukdomar samtidigt. Här måste vi få fram forskning som kan ta hänsyn till det, säger Jan Nilsson.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Hjärtrapporten

Varje år släpper Hjärt-Lungfonden en Hjärtrapport som ger en bild av hjärt-hälsoläget i Sverige. Förutom fakta om riskfaktorer och sjukdomar beskrivs utvecklingen inom både vård och forskning.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas