Nyheter

Lag mot ålderism kan ge cancersjuka hopp

Den utvidgade lagen mot åldersdiskriminering ger äldre cancersjuka människor hopp om att få bättre och rättvisare vård. Det menar riksdagsledamoten och förra SPF-ordföranden Barbro Westerholm i en debattartikel.

Publicerad 2012-11-26

Trots att det i hälso- och sjukvårdslagen står att den som har det största behovet ska ges företräde används åldersgränser inom flera sjukvårdsområden, konstaterar Barbro Westerholm, Folkpartiets talesperson i äldrefrågor.

Hon hämtar exempel från cancervården:

* En tredjedel av alla bröstcancerfall rör kvinnor över 70 år. Trots det får de sämre behandling under hela vårdkedjan. Genom senare upptäckt har tumörer hunnit växa sig större, de karakteriseras sämre, lymfkörtlar undersöks mindre ofta och underlaget för behandling blir sämre. Konsekvensen blir ökad risk för återfall och död.

* Samma sak är det inom leukemi- och ändtarmscancer- och lungcancervården.

 

Brister i forskningen
Över 60 procent av alla cancerdiagnoser ställs på personer 65 år eller äldre. Samtidigt är det bara drygt 20 procent av dem mellan 65 och 70 år som ingår i kliniska studier. Siffran för patienter över 70 år är ännu lägre, konstaterar Westerholm.

– Man skyller bland annat på att de har andra sjukdomar som gör det svårt/riskabelt att utsätta dem för kliniska studier och att tolka resultaten. Men många lever högt upp i åldrarna utan hälsoproblem som skulle kunna lägga hinder för sådan forskning.

Åldras olika
Nyligen klubbade riksdagen igenom en utvidgning av den befintliga diskrimineringslagen. Den träder i kraft 1 januari. Då ska även sjukvård omfattas.

– Visst kan det finnas skäl för skillnader i behandling men ofta finns ingen annan förklaring än patientens ålder. Människor åldras olika och kronologisk ålder är inget bra mått på hur man fungerar under livets gång. Därför är denna lag så viktig, menar Barbro Westerholm i debattartikeln, som också är undertecknad av riksdagsledamoten från Gävleborg Hans Backman (FP).

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Läs mer

Läs hela debattartikeln i Ljusdals-Posten.

Barbro Westerholm är också ledamot i en arbetsgrupp som arbetar med vård- och omsorgsfrågor och som tillsattes av SPFs förbundsstyrelse i våras.

Förbundsstyrelseledamoten Eva Sahlin är ordförande i arbetsgruppen. Övriga ledamöter är Karl-Erik Axelsson, förbundsstyrelsen och Greta Nordquist, styrelseledamot i SPFs Skånedistrikt. Ola Nilsson, förbundets folkhälsoansvarige, är sekreterare och geriatrikprofessorn Gösta Bucht är sakkunnig.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas