SPF startar grupp för ny vårdpolitik
Nyheter | Satsar
Foto Colourbox

SPF startar grupp för ny vårdpolitik

- Både att vara gammal och att arbeta med äldre måste få en ökad status i morgondagens samhälle. Det säger SPF i ett utspel.

Publicerad 2012-05-09

Uttalandet kom strax efter att förbundsstyrelsen beslutat om att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om ”Vård och omsorg av äldre”.

På sitt sammanträde i Skövde diskuterade styrelsen vilka direktiv som arbetsgruppen ska arbeta efter.

En vision behövs
– SPF känner att det nu är viktigt att uttrycka en vision om hur vi önskar att framtiden ska se ut för äldre – även för dem som fortfarande upplever sig själva som unga. Både att vara gammal och att arbeta med äldre måste få en ökad status i morgondagens samhälle, skriver förbundsstyrelsen i såväl inledningen av direktiven som i pressuttalandet.

Lyfter frågan
SPFs ordförande Karl Erik Olsson sa senare på en presskonferens i Skövde att SPF inte kan överlämna vård- och omsorgsfrågorna åt andra aktörer.

– Nu vill vi vara med ännu mer aktivt och forma hur vården och omsorgen om äldre ska organiseras i framtiden.
– Vi lyfter vård- och omsorgsfrågorna till samma nivå som pensions- och skattefrågorna.

Kontroversiella förslag
I ett av direktiven utesluter inte SPF att man kommer fram till att staten bör ta över finansieringen från kommunerna och landstingen.

– En väg skulle kunna vara att ta ut kostnaden för vård och omsorg för äldre genom en vård- och omsorgsavgift i den statliga skatteuppbörden, säger Karl-Erik Olsson.
– Gruppen bör i detta alternativ överväga hur utförare ska utses och hur dessa ska kunna få en lokal eller regional förankring.

Färdiga inför kongressen
Vilka som ska ingå i arbetsgruppen är ännu inte bestämt.
Uppdraget ska vara färdigt att rapportera till förbundsstyrelsen senast den 31 oktober 2013.

Det innebär att gruppens förslag kan komma att läggas fram som förbundsstyrelsens förslag till SPFs kongress valåret 2014.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Brett uppdrag

SPF listar en rad saker och frågor som arbetsgruppen kommer att titta närmare på:

Är det realistiskt med en samverkan mellan dagens huvudmän för att få en tillräckligt bra äldrevård?

Bör hela ansvaret för vård och omsorg läggas på kommunerna? Detta kräver i så fall större kommuner eller större samverkan mellan kommunerna.

Gruppen bör överväga möjligheten att sammanföra olika lagar för vård och omsorg till en lag.

Arbetsgruppen ska också bedöma behovet av antalet geriatriker och specialister inom äldrevården och föreslå hur personal inom vård och omsorg får tillräcklig kompetens.

Direktiven innehåller inte något uppdrag om att utreda om en äldrepeng bör införas, något som Karl Erik Olsson argumenterade för under distriktsordförandekonferensen i april.

Förbundsstyrelsen kan komma med tilläggsdirektiv i samband med att arbetsgruppen kommer med sin första rapport, sannolikt en bit in på 2013.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas