Ålderismen slår mot en bred grupp
Nyheter | Ålderism
Ålderism betyder fördomsfulla, negativa attityder mot äldre som kan leda till åldersdiskriminering Lars Nilsson, foto Jan Arleij

Ålderismen slår mot en bred grupp

Negativa attityder mot äldre gäller både unga äldre, strax över 65, och äldre över 80. Det visar en enkät som SPF låtit göra.

Publicerad 2012-09-26

Var femte person över 80 har blivit så ovänligt bemött på grund av sin ålder att hen känt sig riktigt ledsen eller arg. Det visar en enkät som SPF skickat ut till sina medlemmar.

Och det är inte bara de äldsta som drabbas av ålderism, alltså negativa attityder och diskriminering mot äldre. Även de som står inför, eller nyligen har gått i pension råkar ut för det. Mer än var tionde person, eller 12 procent, av de tillfrågade mellan 65 och 74, sade sig ha blivit annorlunda behandlade på arbetsplatsen åren innan de gick i pension.

– Från början hade vi ingen kunskap alls om hur vanligt fenomenet ålderism är bland våra medlemmar, förklarar Lars Nilsson som leder SPF:s stora ålderism-program.
– Det var först när de två enkäterna samkördes som bilden blev riktigt klar. Och vi blev överraskade över hur många som upplever ålderism när vi väl summerade ihop det hela. Slutsatsen är att 30-40 procent i den yngre åldersgruppen och 40-50 procent i den äldre gruppen någon gång utsatts för ålderism.

SPF, Sveriges Pensionärsförbund, har i två enkätundersökningar ställt frågor till sina medlemmar om de någon gång upplevt negativa attityder på grund av sin ålder. Enkäterna genomfördes vid två tillfällen, i april respektive juni i år, och skickades ut slumpvis till 1000 medlemmar i åldersgrupperna 65-74 år respektive 75 år och äldre.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas