Nyheter

SPF lägger i högre växel mot ålderism

SPF ökar trycket på regeringen att utvidga och förbättra lagens skydd mot åldersdiskriminering. ”Människor passerar idag bäst-före-datum vid 65 eller 67 år. Då lägger åldern en slöja över den kompetens som de förvärvat tidigare i livet. Det är hög tid att ändra synsätt.” skriver förbundsstyrelsen i ett uttalande.

Publicerad 2012-01-24

Det var på dagens sammanträde som SPFs förbundsstyrelse bestämde att göra en offentlig markering mot ålderismen i samhället.
I uttalandet förklarar man vad begreppet ålderism egentligen betyder:
– Ålderism är en företeelse som är väl känd men som hittills saknat namn. Ålderismen kännetecknas av att medelålders anser sig veta hur barn och unga är därför att de har en egen erfarenhet. De anser sig också veta hur äldre människor är, baserat på den roll de ser att äldre har i samhället. De vill helst hålla det egna åldrandet ifrån sig genom att göra det osynligt. De har därför skaffat sig trosföreställningar, attityder, normer och värderingar för att rättfärdiga sina fördomar mot och nedvärdering eller diskriminering av äldre.

Reformera system

Framtidens samhälle måste nu organiseras så att alla får plats och har meningsfulla uppgifter, kräver SPF. Exempelvias måste socialförsäkringssystemet reformeras.
– Den som vill och kan fortsätta arbeta mister idag det skydd och de förmåner som socialförsäkringssystemet ger alla andra som arbetar. Denna lagstiftning bygger på föråldrade tankar och den har inte hängt med det nya som sker i samhället.

Samhället förlorar

Människor passerar idag bäst-före-datum vid 65 eller 67 år. Då lägger åldern en slöja över den kompetens som de förvärvat tidigare i livet. Följden av att diskrimineras och inte längre räknas blir en känsla av att inte vara lika mycket värd som tidigare.
– Följden blir att äldre förnedras, känner sig mindervärdiga och tappar livsglädjen. Därigenom förlorar samhället värdefull kunskap och kompetens, skriver SPF.

Tre krav

Uttalandet utmynnar i tre krav på samhället:

  1. Bekämpa negativa attityder till äldre
  2. Avskaffa eller förändra ålderistiska lagar, regler och avtal
  3. Införa en ny lag mot åldersdiskriminering

 

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Hela SPF ska slåss

SPF ska också arbeta internt med tydliga mål för att bekämpa ålderismen. Man satsar nu på fyra områden, enligt uttalandet.

  • Öka kunskapen om ålderism bland medlemmarna och i samhället
  • Utveckla och genomföra ett program för att identifiera och eliminera ålderismen
  • Vidta konkreta åtgärder kring äldres arbete, boende och vård
  • Utse ansvariga i distrikt och föreningar som arbetar mot ålderism
Dölj faktaruta

Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas