SPF har kastat loss i Almedalen
Nyheter
SPF i Almedalen 2013 Almedalen. Foto: Jan Arleij

SPF har kastat loss i Almedalen

Almedalen på Gotland badade i strålande solsken när SPF för en stund sedan avslutade sitt första seminarium. Ett 60-tal åhörare kom för att höra SPF och samhällsdebattörer ge sig i kast med hur fördomar mot äldre ser ut och hur de kan bekämpas.

Publicerad 2012-07-02

•    Antalet äldre ledamöter i riksdagen är lågt och ser inte ut att bli högre.

•    Diskrimineringsombudsmannen förklarar på sin hemsida att orsaken till 67-årsgränsen i arbetslivet är till för att ge yngre arbetskraft plats på arbetsmarknaden – en vanföreställning enligt SPF.

•    En lång rad åldersgränser diskriminerar äldre inom områden som vård och försäkringar.

Panelen pekade på en rad bevis för att äldre diskrimineras och missgynnas i samhället.
–    Vi har undersökt hur SPFs medlemmar upplever ålderism i samhället. De som är 65-74 år uppger i låg utsträckning att man blir diskriminerad. Men när vi frågar 75-plussare blir svaren helt annorlunda, konstaterade SPFs expert Lars Nilsson. Då har man börjat få problem på allvar.

”Förgubbning”
Gerontologen Lars Nilsson, som skrivit boken ”Ålderism” och som är den som översatt begreppet från ursprungslandet USA, konstaterade att den politiska representationen är ett bristfällig för de äldre.
–    Nyligen fick ett parti i Stockholm kritik för att man hade ett antal ledamöter i fullmäktige som var över 50 år och att man därmed inte hade gjort upp med förgubbingen inom partiet.
–    Diskussionen handlade om hurvida fler borde vara i tjugoårsåldern på bekostnad av de som är medelålders. De äldre fanns överhuvudtaget inte med som en aspekt i diskussionen.
Kjellin satsar på nytt

Paneldebatten, som leddes av SPFs förbundsordförande Karl Erik Olsson, arbetade sig fram genom problembeskrivningar till tänkbara lösningar eller förbättringar av situationen.
Margereta B Kjellin, själv 65 år och riksdagsledamot, menade att en motreaktion  mot ungdomsfixeringen är att vänta.
–    Jag tänker satsa på en mandatperiod till och hoppas att fler är beredda att försöka kliva fram. För jag tror det är nödvändigt att äldre själva visar sig och tar initiativ för attdet ska hända något.
Flexiblare pensionssystem

Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef för SACO, skissade på olika former av nedtrappningssystem så att äldre kan bli kvar längre på arbetsmarknaden.
–    Successivt borde pensionsåldern höjas från 61 till 62 år för den nedre gränsen och från 67 till 69 i det övre spannet.
–    Men vi ska vara klara över att ett viktigt skäl till att 69-årsgränsen finns är arbetsrättsligt. Jag är LAS-kramare och tror att om vi luckrar upp den övre gränsen så kommer kraven på att andra förändringar i arbetsrätten också måste genomföras.
Nyfiken publik

I publiken satt en rad engagerade åhörare som ställde frågor. Bland dem Simon Svensson, ordförande i Rädda barnens ungdomsförbund:
–    Jag föreslår att vi försöker finna former för samverkan. Även vi unga råkar ofta ut för marginalisering och ålderism. Tillsammans tror jag att vi skulle kunna driva våra frågor framåt på ett effektivare sätt.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas