Lars Andersson: Äldre måste kämpa tuffare
Nyheter
Karl Erik Olsson, Gunnar Wetterberg, Lars Andersson. Foto: Jan Arleij

Lars Andersson: Äldre måste kämpa tuffare

SPF gör ett mycket viktigt jobb som lyfter frågan om ålderismen i samhället. Men man måste bli tuffare och ta i än hårdare för att bryta igenom och verkligen ge äldre större inflytande.

Publicerad 2012-07-02

Det säger gerontologiprofessorn Lars Andersson till Veteranen.se efter seminariet i Almedalen.

När Veteranen också ber Lars Andersson om hans enklaste och tydligaste förklaring till vad begreppet ålderism egentligen betyder blir svaret:
–    Det är fördomar mot åldrande och äldre som leder till diskriminering. Man kan också säga att ålderism är fördomar, stereotyper och diskriminering på grund av ålder.

Varför är det så få som vet vad begreppet betyder?
–    Så är det nog med många begrepp. Ber man någon definiera vad det betyder kan det ofta bli ganska svårt att svara. Sexism, socialism eller rasism till exempel.
–    Men det är ändå viktigt att det finns ett ord som betecknar en företeelse, annars känner vi liksom inte till den.

Som SPFs expert och ledare för programmet mot ålderism sa under seminariet:
–    Om man inte har ett ord för ett fenomen kan heller inte problem identifieras. Även Carl von Linné sa att om du inte kan namnen så försvinner också kännedomen.

SPF på barrikaderna
Lars Andersson pekar på hur viktigt det är att SPF har tagit upp striden mot ålderismen.
–    Just nu är nog SPF de kanske enda som tydligt arbetar mot ålderismen, även om man ser att allt fler ägnar sig åt begreppet inom forskning och utbildning.
–    Det är viktigt att SPF gör detta. Annars riskerar äldre att marginaliseras allt mer, även om de blir fler.

Pensionärsråden
Trenden med att kommuner och landsting stänger inflytande för äldre genom att lägga ner kommunala pensionärsråd är ett uttryck för ålderism.
–    Man säger att pensionärer inte ska ha en särskild gräddfil när andra grupper inte har det. Men ofta är det just vad andra grupper faktiskt har. Vi är jämförelsevis ganska uppmärksamma på vilket inflytande kvinnor, invandrare och unga har – de tillgodoses på andra sätt och genom andra kanaler.

Måste göra jobbet själva
Därför har SPF, och hela pensionärsrörelsen anledning att ta strid för att behålla och försvara och utveckla pensionärsråden.
–    Jag tror att de äldre måste agera tuffare för att försvara sina rättigheter och för att skydda sig mot ålderismen i samhället. Jag tror inte på tesen att andra gör det jobbet åt de äldre.

Jan Arleij
Jan.arleij@vetreranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas