Nyheter | Vård

Kamp mot ålderism efter Veteranens artikel

Pensionärsledarna Karl Erik Olsson och Curt Persson är två av deltagarna när ålderismen i samhället ska skärskådas på torsdagen i Borås. ”Den här kunskapsdagen vill jag tacka Veteranen för att den blir av”, säger initiativtagaren Sven-Bertil Lindblom från Viskafors.

Publicerad 2012-02-09

Sven-Bertil Lindblom medverkade i Veteranens artikel om ålderism i vården som publicerades i våras (nr 4/2011). Han är en av dem som har erfarit vilken stor betydelse LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har.

– Det är fruktansvärt att lagen upphör att gälla när man fyller 65 år. Det är ett exempel på ålderism som samhället inte ska tolerera, säger Sven-Bertil Lindblom.

Namnkunnig panel
För att skapa opinion har han tagit initiativ till torsdagens genomlysning. Det är inget dåligt startfält som har hörsammat hans inbjudan:

  • Lars Andersson, professor i gerontologi vid Linköpings universitet och författare till boken Ålderism.
  • Petra Lundh, särskild utredare och ansvarig för det betänkande som kan leda till en utvidgad lag mot åldersdiskriminering.
  • Lars Sandman, professor i Vårdetik vid Högskolan i Borås. Han ska berätta om regler, etik och åldersgränser i vården.
  • Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet
  • Helen Eliasson, Regionråd (S) i Västra Götaland
  • Karl-Erik Olsson, ordförande i Sveriges Pensionärsförbund, SPF
  • Curt Persson, ordförande i Pensionärernas Riksorganisation, PRO
  • Catharina Bråkenhielm, riksdagsledamot och  ledamot av socialutskottet (S)
  • Anders Andersson, riksdagsledamot  och ledamot av socialutskottet (KD)

 

Åldersgränser i vården
Frågor som ska tas upp handlar om attityder till äldre och åldrande. Användning av åldersgränser i vård, omsorg, försäkringar och boende ska beslysas, liksom den efterlängtade lagen om skydd mot åldersdiskriminering.
Arrangörerna hoppas att aktörer som jobbar med äldre inom exempelvis kommuner och landsting, Försäkringskassa, försäkringsbolag, bostadsbolag eller andra närliggande verksamheter skall vara med under dagen och delta i debatten.

Känner stolthet
Det är alltså inte bara i Kista och på mässan ”Seniorliv i världsklass” som viktiga äldrefrågor avhandlas. För arrangemanget i Parkhallen vid Borås Djurpark står Hemgården.

Sven-Bertil Lindblom:
– Hela den här dagen beror på Veteranens artikel. Den gav rätta energin. Det började för några år sedan  med att jag bidrog till att en motion skrevs i riksdagen, och så blev det så här. Jag känner mig stolt.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas