Nyheter

SPF på internationella äldredagen: Vi vill ha rättvisa!

- Det är inget fel på äldredagar och äldreår, men det vore mycket bättre om samhället som helhet ägnade sig åt att skapa rättvisa för de som är gamla och försökte avskaffa ålderismen. Det uttalar SPFs förbundsstyrelse idag, på FN:s internationella äldredag.

Publicerad 2012-10-01

SPF gör ett uttalande i samband med internationella äldredagen. Uttalandet har rubriken ”Gärna medalj men först en rejäl pension”.

Verklig rättvisa kan man skapa genom att tillmötesgå fyra krav som SPF har, framhåller förbundsledningen i uttalandet:

•    Inför samma skatteskalor för pensionärer som för de som arbetar
•    Se till att pensionerna följer löneutvecklingen
•    Äldre som jobbar måste få behålla socialförsäkringar efter 65 år
•    Gamla måste vid sjukdom garanteras ett sammanhållet system för vård och omsorg

Har misskött de äldre
– Att man har en äldredag beror säkert på att man upplever att äldre inte har sin fulla rätt i samhället, därför måste äldre och deras problem uppmärksammas på en särskild dag.

– Det är samma fenomen med EU:s proklamation av ”äldreåret, för aktivt åldrande och samarbete mellan generationerna”. Nu har man misskött de äldre så länge att nu får vi lägga ett särskilt år på dem.

Utslag av ålderism
Förekomsten av en äldredag och ett äldreår är ”ett utslag av ålderism”, skriver förbundsledningen. Det är en särbehandling av äldre.

– Det är positivt menat, men det blir negativt med undertonen: det är synd om gamla, de är orättvist behandlade, vi skulle kunna uppvärdera dem men det blir nog för dyrt, så vi beklagar dem lite extra en dag eller ett år.

Blir försiktiga
I uttalandet, som författats av SPFs ordförande Karl Erik Olsson och som förbundsstyrelsen ställt sig bakom, problematiseras myndighetskampanjen ”Peppar, peppar” som handlar om att ta bort faror för äldre.

– Ny forskning visar att det är negativt att varna äldre för alla faror. De blir alldeles för försiktiga alldeles för tidigt.

– Äldre, precis som alla människor, behöver utmaningar. De måste visa för sig själva och för omvärlden att de klarar av dem. Gå i trappor, bestiga berg, springa till bussen, lyfta på fötterna.

Inflytande ger hälsa
För att nå sådana mål driver SPF kampanjen ”SPF slår ett slag för det friska”.

– Inflytande i samhället och över den egna livssituationen är också viktig för hälsan, skriver SPF i uttalandet.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Äldredagen

1 oktober är FNs internationella äldredag.

Första måndagen i oktober månad är också FNs internationella barndag. I år sammanfaller därför äldredagen med barndagen.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför i dag kampanjen ”Peppar, peppar… En dag för seniorers säkerhet”. Målet är att uppmärksamma skade- och olycksförebyggande arbete.

Ålderism är ordet för fördomar och negativa attityder mot någon på grund av hans eller hennes ålder.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas