SPF Seniorerna: Ta bort åldersgränserna
Foto: Gettyimages
Nyheter | kongress

SPF Seniorerna: Ta bort åldersgränserna

Vårdens diskriminering av äldre kvinnor måste få ett slut. Två motioner fick förbundsstyrelsens oreserverade stöd och kongressen följde efter.

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-23

Frågan är inte ny – i flera år har SPF Seniorerna kämpat mot att det fortfarande finns en rad hälsoundersökningar och behandlingar med omotiverade åldersgränser.

Detta i en svensk sjukvård grundad på en hälso- och sjukvårdslag som slår fast att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Ska avskaffas

Oacceptabelt, anser SPF Seniorerna och kongressen förstärkte och aktualiserade den uppfattningen i total enighet.

”Alla omotiverade åldersgränser i hälso- och sjukvården är diskriminerande och motverkar en god hälsa hos seniorerna – därför ska de avskaffas.” summerade förbundsstyrelsen i sitt svar till de två motioner som tog upp frågan.

Motionerna

SPF Seniorerna Stockholmsdistrikt gick fram med förslagen att verka för att kvinnor över 64 år ska screenas med cellprov och HPV-test för att tidigare upptäcka livmoderhalscancer och att kvinnor över 74 år screenas med mammografi för att tidigare upptäcka bröstcancer.

SPF Seniorerna Norra Älvsdistriktet föreslår att SPF Seniorerna ska kämpa för att ingen högre åldersgräns alls ska finnas för mammografi. Förbundsstyrelsen får i uppdrag av kongressen att ”…påverka politiker som kan besluta om att ta bort åldersgränsen…”.

Dölj faktaruta

Inför kommande års val kan frågan komma att tas upp. I SPF Seniorernas vård- och omsorgspolitiska program och i programmet för seniorrespekt och seniorers likaberättigande står också att åldersgränserna ska avskaffas.

”Följaktligen kräver SPF Seniorerna att riksdagen, regeringen samt regionerna ser över bestämmelser med omotiverade skillnader med hänvisning till ålder och tar bort dem.” skriver förbundsstyrelsen.

Blir inte kallade

Screening med mammografi för att upptäcka bröstcancer erbjuds regelmässigt och avgiftsfritt för alla kvinnor upp till 74 år. Men kvinnor över 74 år blir inte kallade om de själva påtalar att de vill undersökas får de betala.

Cirka 2 000 kvinnor över 75 år drabbas av bröstcancer årligen och dessa har en kraftig överdödlighet i sin cancer.

Samma problem finns för livmoderhalscancer där gränsen för screening är 64 år.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas