Kämpar för äldrekonvention i FN
FN i New York. Bör anta en äldrekonvention, anser SPF Seniorerna och Sverige. Foto: Gettyimages
Nyheter | Kongressen

Kämpar för äldrekonvention i FN

Kampen mot ålderismen förs inte bara i Sverige utan också ute i Europa - och i världen. Av en tidigare ordförande för SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-26

Christina Rogestam, SPFs ordförande 2014-2017 var en av gästerna när SPF Seniorerna höll sin kongress i Bålsta i början av veckan (23-24/1).

Sedan ett år är hon vicepresident för AGE, som firar 20 år och som ville framföra en hälsning till sin svenska medlemsorganisation – SPF Seniorerna.

Sveriges företrädare

Christina Rogestam passade på att berätta för ombuden hur arbetet i AGE är upplagt, och att det är SPF Seniorerna som representerar Sverige i den europeiska paraplyorganisationen.

AGE arbetar genom att påverka kommissionen i Bryssel i olika aktuella politiska frågor, från hälsa och pensioner till diskriminering av olika slag, inte minst när det gäller möjligheter till arbete.

Man deltar också i ett stort antal projekt som man driver mellan olika länder inom EU. Det handlar om att hitta och utveckla bra sätt att arbeta inom exempelvis områden som vård och omsorg.

Äldrekonvention

– En av de allra viktigaste uppgifterna för AGE just nu är att få FN att anta en äldrekonvention, precis som man sedan lång tid har en barnkonvention.

– En sådan konvention skulle vara mycket bra att ha att vifta med när vi behöver gentemot svenska politiker, för att inskärpa att man faktiskt inte får diskriminera äldre och vi ska ha möjlighet att föra vår egen talan i de beslutande organen, i riksdagen till exempel där vi seniorer borde vara betydligt bättre representerade än vad vi är nu.

Vicepresident

För närvarande är cirka hundra organisationer medlemmar i AGE.

Det har varit ännu fler tidigare, men pressad ekonomi i sydeuropeiska länder och britternas utträde ur EU har minskat antalet.

Ordförande är Ebbe Johansen från Äldresaken i Danmark. Därtill finns fyra vicepresidenter varav Christina Rogestam är en.

Christina Rogestam. Foto: Jan Arleij

– Jag hoppas och jobbar för att det ska bli ett utökat utbyte så att vi i SPF Seniorerna kan vara med och påverka AGE när de väljer frågor att driva gentemot kommissionen i Bryssel, och omvänt att vi kan ta viktiga intryck från AGE i hur vi driver frågor här i Sverige gentemot regering och riksdag.

– Det kan ge en dubbelverkan i att komma åt rätt håll, sa Christina Rogestam.

Viktigt att påverka EU

AGE kom till efter att man på 1990-talet fört diskussioner mellan pensionärsorganisationer runt om i Europa om behovet av att gemensamt arbeta för seniorers rättigheter inom EU.

Sverige har via SPF Seniorerna alltid varit en aktiv medlem i AGE, först genom Barbro Westerholm och senare Karl Erik Olsson, två av SPF Seniorernas tidigare förbundsordföranden. Christina Rogestam fortsätter i den traditionen.

Dölj faktaruta
EU-parlamentet.
Jan Arleij
Publicerad 2021-08-26

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas