DO: Bristande tillgänglighet måste göras olaglig
Nyheter | Ålderism
Lars Arrhenius, DO.

DO: Bristande tillgänglighet måste göras olaglig

Äldre diskrimineras på hyresmarknaden. Det framgår av en färsk rapport från Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Jan Arleij
Publicerad 2022-05-04

DO har undersökt bland annat anmälningar och rättsfall men också haft dialog med civilsamhället, forskare och hyresvärdar.

Myndighetens analyser visar att många anmälningar rör så kallad bristande tillgänglighet på bostadsmarknaden.

Under 2018-2020 hade 36 procent av anmälningarna samband med etnisk tillhörighet, 35 procent med funktionsnedsättning och 16 procent med diskrimineringsgrunden ålder.

– Vår kvalitativa analys visar att 57 procent av anmälningarna funktionsnedsättning som grund handlar om bristande tillgänglighet, säger utredaren Anna Bäckman. Exempelvis att det saknas utrymme i trapphus för rullator eller att det saknas hiss eller att hiss inte lagas.

Lag saknas

Men en stor del av anmälningarna leder inte till någon åtgärd eftersom bristande tillgänglighet inte omfattas av diskrimineringsförbudet inom bostadsområdet.

– Därför behöver diskrimineringslagen ändras, säger diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius. Ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet skulle bidra till att personer med funktionsnedsättning får tillgång till sina mänskliga rättigheter och möjligheter till upprättelse när rättigheter kränks.

Bankerna

– Vi tror också att sådant här lagligt skydd som vi föreslår skulle verka förebyggande och elda till ett ökat tryck på att samhället blir tillgängligt för alla.

Bankernas bedömning av pensionärers kreditvärdighet kan också utgöra en indirekt diskriminering, anser Lars Arrhenius.

För kravet på skärpt lagstiftning fick DO stöd när man arrangerade ett webbinarium om rapporten på tisdagen (3/5). Bland annat med deltagande av SPF Seniorernas bostadsexpert Fredrik von Platen.

Fredrik von Platen.

– Det är ingen funktionsnedsättning att bli gammal. Med rätt tillgänglighet kan man sköta sig själv allt längre. Egentligen vill vi inte ha omsorg, hellre att någon tänker efter före, sa Fredrik von Platen.

För höga hyror

Men det är dåligt ställt med den fysiska tillgängligheten i det svenska bostadsbeståndet, fortsatte Fredrik von Platen. Det finns en allvarlig brist på bostäder att åldras i.

– Bara en fjärdedel av bostadsbeståndet är tillgängligt. Vill man ha det tipp topp tillgängligt blir hyrorna alldeles för höga.

70 000 trapphus är inte försedda med hiss som det enligt Boverkets byggregler ska vara.
I hyresbeståndet har vi cirka 250 000 trapphus, men endast hälften av dem är tillgängliga.

Enkla hinder

Fredrik von Platen tryckte också på behovet av att utöka dagens bestämmelser så att enkelt avhjälpta hinder i hyresfastigheter måste åtgärdas av fastighetsägare.

– Vi har infört regler för att sotarna ska arbeta under säkrare förhållande liksom renhållningsarbetare. Det kan väl vara dags att också boendes intressen uppgraderas på liknande sätt, sa von Platen och exemplifierade med trappsteg upp till hiss, tunga portdörrar utan elöppnare och obefintliga utrymmen för rullatorer.

För lite politik

Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, fanns med i panelen.

– Bostadsmarknaden i Sverige fungerar otroligt dåligt. Politiken tar alldeles för lite plats och ansvar och lämnar i stället mycket till marknaden som ju har andra incitament.

Det svenska samhället behöver reformera hela bostadsfrågan, fortsatte Malin Ekman Aldén, som vill se mer aktivitet och tryck från civilsamhället.

– Fler och fler grupper trycks ut från bostadsmarknaden idag. Därför krävs mer av aktiv bostadspolitik.

Rapporten

Rapporten ”Diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder” beskriver risker för diskriminering och ger förslag på åtgärder för att motverka diskriminering vid uthyrning av hyresbostäder.

Utgångspunkten är att undersöka hur hyresvärdar förmedlar bostäder och vilka krav och villkor som hyresvärdar ställer på bostadssökande.

Källa: DO

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-05-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas