Ny rapport: Fler äldre ska få vara med och planera äldrefrågor
Nyheter | rapport
Foto: Colourbox

Ny rapport: Fler äldre ska få vara med och planera äldrefrågor

Fler äldre ska vara med och planera frågor som angår dem. Det visar en ny rapport från Nordens välfärdscenter.

Jan Hagberg
Publicerad 2020-11-05

Fler äldre ska inkluderas i arbetet med äldrefrågor både på lokal och nationell nivå.

Det ska inte bara handla om politiska processer utan även om saker som stadsutveckling och välfärdsteknologi.

Bland annat detta konstateras i rapporten ”Att åldras i Norden”.

Rapporten tar fram de visioner och strategier de nordiska länderna har för ett aktivt och hälsosamt åldrande.

I kartläggningen ingår hur arbetet följs upp både vad gäller kvantitet och kvalité.

Aila Määttä

 Rapporten har fokus på fyra områden: åldersvänliga städer och samhällen i Norden, åldersintegrerade mötesplatser och generationsövergripande bostadsmiljöer, motverka ensamhet och social isolering samt aktivt och hälsosamt åldrande med hjälp av välfärdsteknologi.

 Människorna i Norden blir allt äldre och arbetet för att tillgodose behoven för de individerna blir allt viktigare.

Prognoser visar att hela 8,6 procent av befolkningen i Norden kommer att vara 80 år eller äldre 2040.

Rapporten understryker att den åldrande befolkningen är en av nyckelfrågorna i det kommande strategiska arbetet.

– Det handlar exempelvis om möjligheten att stanna längre i arbetslivet, bättre tillgänglighet och möjligheter att delta i samhälls- och stadsplanering, förutsättningar för självständigt boende, trygg närmiljö och att skapa sociala kontakter för att motverka ensamhet och social isolering. En god mental och fysisk hälsa gagnar både individen och samhället i stort, säger Aila Määttä, projektledare inom äldreområdet vid Nordens välfärdscenter.

Motverka ålderism

 Av de fyra områden som tas upp i rapporten framkommer tydligt att flest initiativ och praktiska utvecklingsprojekt förekommer inom området välfärdsteknologi. 

För de äldre har tekniska lösningar oftast två syften och de är att stötta den äldre i sin vardag och att effektivisera arbetet för dem som arbetar med äldre vuxna eller sjukvård.

 I och med att gruppen friska äldre kommer att öka så blir konceptet ålderism högst aktuellt, enligt rapporten. Ålderism omfattar alla diskriminerande handlingar, fördomar eller strukturella hinder som beror på ålder.

– I rapporten lyfter de intervjuade fram att det inte bara handlar om direkt diskriminering eller fördomar, utan även om att vi inte har en tillräckligt diversifierad bild av äldre vuxna som grupp i stort. I flera intervjuer nämns behovet av att samhället och de yngre generationerna reviderar sina åsikter kring äldre vuxna. Målet borde vara att fokusera på den äldre gruppens potential och resurser, säger Aila Määttä.

Nordens välfärdscenter är en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor och deras uppdrag är att bidra till utvecklingen av insatser på välfärdsområdet i Norden. 

 

Jan Hagberg
Publicerad 2020-11-05
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas