Vill göra gemensam sak mot ålderism
Barbro Westerholm och Christina Rogestam, två av landets främsta frontfigurer mot ålderism. Foto: Jan Arleij
Nyheter | Diskriminering

Vill göra gemensam sak mot ålderism

"Ålderismen är något undermedvetet men också systematiskt i vårt samhälle. Det är nu ett brådskande politiskt ansvar att ta tag i detta och få till en snabb förändring"

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-16

Det sa riksdagsledamoten och Kristdemokraternas nyutnämnde äldrepolitiske talesperson Dan Hovskär när han arrangerade ett seminarium om ålderism och åldersdiskriminering i riksdagen på onsdagen (15/2).

I Sverige är ålderism och åldersdiskriminering ett högst påtagligt problem. Äldre personer möter den i många olika sammanhang. Den finns också i lagar och regler som styr våra myndigheters beslut, konstaterade Dan Hovskär.

– Ålderismen begränsar människors livsval, värderar människor, yngre som äldre, enbart utifrån deras ålder. Men de flesta av oss vill leva i ett samhälle utan den stigmatisering som ålderismen medför.

Samarbete

Bakom seminariet stod också Nordiska Samarbetskommittén för äldreorganisationer (NSK) och SPF Seniorerna.

Ett mål med seminariet var att hitta konkreta sätt att bekämpa ålderismen.

NSKs och tillika PROs ordförande Åsa Lindestam manade till mobilisering av alla goda krafter, men också till konkret samverkan.

– Jag tror att vi pensionärsorganisationer måste jobba mer tillsammans mot ålderismen. Vi har över en halv miljon medlemmar i ryggen. Låt oss bilda grupper och försöka få till förändringar. Vi behöver sätta planer i verket.

Stort hot

Barbro Westerholm, SPF Seniorernas sakkunniga i bland annat frågor om ålderism och åldersdiskriminering uppmärksammade Världshälsoorganisationen WHOs utpekande av ålderism som ett pågående globalt hälsohot.

– Man pekar på äldre som en riskgrupp därför att den bland annat tvingas i pension men också utsätts för sådant som farlig övermedicinering.

För svenskt vidkommande innebär åldersgränser på arbetsmarknaden att många seniorer känner att man går ”från att vara någon till att vara ingen”, sa Barbro Westerholm.

– Detta slöseri behöver vi ta tag i nu. Lagstiftningen bör kompletteras så att man har rätt att arbeta så länge man vill och kan.

Aktiv i FN

Christina Rogestam, vice ordförande i AGE med över hundra seniororganisationer från hela Europa, kritiserade svenska regeringar för att under lång tid ha varit passivt i FN där en äldrekonvention skulle kunna bli verklighet.

– Några länder med Tyskland i spetsen försöker få något att hända, men Sverige utmärker sig åt fel håll. Skärpning, vårt land bör i stället skicka folk till de överläggningar som pågår i FN i New York.

Under en avslutande paneldiskussion tog moderata riksdagsledamoten Ulrika Heindorff upp den kastade handsken.

– Jag ska ta med mig vad vi pratat om här i dag till vår äldreminister Anna Tenje och jag ska säga att hon ska åka till FN.

Hoppfull

Dan Hovskär var efter seminariet mer än nöjd med utfallet.

– Jag tror faktiskt att vi här idag har sett starten på något som kan visa sig ha stor betydelse. Vi har lyft en rad problem med ålderismen men också hört hur många goda krafter vill samverka och samarbeta för att bättre komma åt den, sa Dan Hovskär till Senioren.

Dan Hovskär. Foto: Jan Arleij

– Kanske har vi tagit mer än ett steg med detta seminarium som kan leda till förändring, exempelvis genom förslag här i riksdagen som kan göra verklig skillnad. Vi vill ju alla leva i ett samhälle utan den stigmatisering som ålderismen medför.

Nyckelspelare

Att samhället inte längre har råd att exkludera seniorer är en realitet inte bara i Sverige utan i hela Europa. Det gav också Ebbe Johansen, ordförande för AGE, uttryck för i ett av seminariets föredrag.

Bland inbjudna åhörare fanns förutom Ulrika Heindorff flera riksdagspolitiker, bland dem Liberalernas nytillträdda seniorpolitiska talesperson Malin Danielsson, riksdagens äldsta ledamot Gudrun Nordborg (V) samt Lena Bäckelin (S) och förutvarande ledamoten Elsemarie Bjellqvist (S).

Noteras kan att tre av seniororganisationernas företrädare under seminariet – Barbro Westerholm (L), Åsa Lindestam (S) och Christina Rogestam (C) – alla har riksdagsbakgrund.

Seminariet

Arrangörer var Kristdemokraterna, Nordiska Samarbetskommittén för äldreorganisationer och SPF Seniorerna.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-02-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas