Christina Rogestam upp i toppen av AGE
Christina Rogestam.
Nyheter | Påverkan

Christina Rogestam upp i toppen av AGE

För första gången på 13 år har Sverige en position i högsta styret av AGE, nätverket som samlar Europas viktigaste seniororganisationer.

Jan Arleij
Publicerad 2020-10-09

Vid rådsmötet den 22 september utsågs Christina Rogestam – SPF Seniorernas förbundsordförande 2014-2017 – formellt till vice ordförande i AGE.

Det är andra gången som en svensk får det förtroendet. Mellan 2002 och 2007 satt en annan förbundsordförande för SPF Seniorerna, Barbro Westerholm, på posten.

Christina Rogestam representerar redan idag såväl Sveriges seniororganisationer som SPF Seniorerna i AGE genom sin roll som ledamot i rådet. Men nu tar hon alltså steget upp i toppen av organisationen.

Hur känns det?
– Tack bra. Det känns hedrande, uppfordrande och roligt!

Vad innebär det att vara vice ordförande i AGE?
– Vi är fyra vice presidenter och tillsammans med ordföranden, kassaförvaltaren och sekreteraren utgör vi en form av arbetsutskott som träffas några gånger om året för att följa upp och påverka inriktningen av kansliets arbete och för att förbereda arbetet i rådet och generalförsamlingen.

Vilka frågor kommer du att lyfta extra?
– Behovet är stort av ett närmare samarbete mellan AGE-kontoret i Bryssel och medlemsorganisationerna. AGE följer processerna i EU i för seniorer viktiga frågor och informerar sedan medlemmarna som kan ta upp frågorna med sina regeringar. På så sätt blir vi starkare tillsammans. Dessutom är det viktigt att driva att mänskliga rättigheter också gäller äldre. Det har varit si och så med detta under coronapandemin.

Hur menar du då?
– Ålderismen har visat sig så tydligt när samhället hamnat i kris. I Sverige har besöksförbudet på äldreboenden utgjort ett oerhört ingrepp i äldre människors hem och liv. Ett annat exempel är hur man gör ett enda kollektiv av varje individ som råkat fylla 70 år och i praktiken stänger in dem inom samma restriktioner.

De styr AGE

Det här är styrelsen i sin helhet:
• Ebbe Johansen, ordförande (Danmark)
• Jean-Michel Hote, kassör (Frankrike)
• Elena Weber, sekreterare (europeisk organisation)
• Fernando Martins, vice ordförande (Portugal)
• Jose-Luis Tejedor, vice ordförande (Spanien)
• Heidrun Mollenkopf, vice ordförande (Tyskland)
• Christina Rogestam, vice ordförande (Sverige)

Dölj faktaruta

– Det är också tydligt att man inte tänkt på äldreomsorgen och de särskilda boendena inför en kris. Ingen skyddsutrustning fanns på plats, och heller ingen som helst genomtänkt plan för hur man skulle ta hand om sjuka så att smittspridningen kunde begränsas och de sköraste äldre verkligen skyddas.

Vilka är dagens viktigaste frågor för AGE?
– Äldres rättigheter är och har varit en viktig punkt på agendan. AGE är starkt pådrivande för att få fram en FN-konvention om äldres rättigheter, på samma sätt som det finns en Barnkonvention. Dessutom handlar det mycket om äldres ekonomiska situation, och att hitta olika lösningar för att klara vård- och omsorgsbehovet med ett stigande antal äldre i hela EU.

Du var förbundsordförande för SPF Seniorerna 2014-2017. Vilka andra uppdrag har du för dagen med koppling till seniorer?
– Jag driver äldrefrågor genom det seniornätverk som Centerpartiet numera har och så är jag fullmäktigeordförande i Kyrkans pensionskassa. Andra uppdrag som jag fortfarande har ligger huvudsakligen inom bank- och fastighetssektorn.

Så funkar Age Platform Europe – AGE

Vice ordförande (Vice President) ska stödja ordförande i sin kapacitet och utföra ordförandes uppgifter och plikter om ordförande är frånvarande eller förhindrad att fungera.
I ordförandes ställe kan vice ordförande representera AGE vid externa aktiviteter eller leda interna AGE-möten. Vice ordförandena ingår i styrelsen (Executive Committee) som leder verksamheten på rådets (Council) uppdrag.

Martin Engman.

SPF Seniorernas samhällspolitiske chef Martin Engman fortsätter som Sveriges ledamot i rådet. Varje land har en representant i rådet.

Christina Rogestam har sedan 2014 representerat SPF Seniorerna och Sverige i rådet.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-10-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas