EU:s ödesfråga: Fler äldre i Europa
Foto: Colourbox
Nyheter | EU-val

EU:s ödesfråga: Fler äldre i Europa

EU-valet. Det finns en lång rad skäl att rösta den 26 maj. Seniorernas frågor verkar vara på väg upp på agendan.

Jan Arleij
Publicerad 2019-05-08

Den 26 maj röstar svenska folket in 21 svenska ledamöter till EU-parlamentet. Men kommer de att kämpa för seniorerna? Tiden kan faktiskt visa sig vara mogen. Inte bara för svenska parlamentariker utan för hela EU.

Social pelare

Varför? Europa och det nya parlamentet har en lång rad hot att hantera – klimatet, flyktingkrisen, säkerheten, kriminaliteten, och på det Brexit.
Då vill man inte ha ytterligare en kvarnsten om halsen: Demografin.
På toppmötet i Göteborg 2017 la EU-ledarna grunden till att äldrefrågor kan få en ny, viktigare roll i EU.
Då bestämdes att EU ska byggas starkare på vad man kallar en ”social pelare”, en slags lista på sociala reformer (se faktaruta).

Ökande spänningar

Om Europas cirka 100 miljoner 65-plussare inte får pensioner som går att leva på eller vård och omsorg när sjukdom slår till riskerar man ökande sociala spänningar. Den redan hårt ansträngda sammanhållningen inom och mellan länderna riskerar att spräckas helt.
Knäckfrågorna känns igen från den svenska debatten.

Motverka diskriminering

Viktigast är åldersdiskrimineringen. På arbetsmarknaden måste den bort om äldre ska få rätt att arbeta och därmed kunna vara med och betala för pensioner och vård.

Det här har AGE insett sedan länge, organisationen som samlar ett stort antal av Europas seniororganisationer. Sju krav ställs nu i valrörelsen på de kandiderande parlamentsledamöterna.

Seniorernas 7 krav

Europa måste ta itu med sin demografiska utmaning på ett rättvist och hållbart sätt och samtidigt uppfylla löftet att inte lämna någon efter, skriver AGE i sitt manifest.
Det ska ske genom att påverka parlamentarikerna så att kampen mot åldersdiskriminering prioriteras lika högt som andra diskrimineringsgrunder.
Med de sju kraven vill AGE säkra lika rättigheter men också värdighet för alla äldre i hela Europa.

1 Förbättra äldres rättigheter genom att bekämpa ålderism och åldersdiskriminering

Säkra ett livsloppsperspektiv på arbete och skapa inkluderande arbetsmarknader

3 Säkra tillräcklig pension och ålderspension för både kvinnor och män

Skydda rätten att leva och åldras i värdighet genom att göra personcentrerad vård och omsorg tillgänglig för alla

5 Stöd ett hälsosamt liv och främja välbefinnande för alla åldrar

6 Säkra allmän tillgång till varor och tjänster för äldre personer i dagens digitaliserade samhälle

7 Ge äldre medborgare rätt att delta fullt ut i det sociala och demokratiska livet

Dölj faktaruta

Ställs till svars

Sverige representeras i AGE av Christina Rogestam, SPF Seniorernas ordförande 2014-2017.
Hon hoppas att den sociala pelaren kan bli ett medel för att få EU-ländernas regeringar och EU som helhet att under den kommande mandatperioden bry sig betydligt mer om sina äldre medborgare.

–Det finns en lång rad saker i den sociala pelarens 20 principer som påverkar seniorers liv, säger hon. Vi inom AGE kommer att få anledning att ställa de förtroendevalda till svars för vad man åstadkommer under mandatperioden.

Enskilt viktigaste frågan

Så vad vill då de 21 svenska ledamöterna som ska ta plats i parlamentet uträtta för de äldre? Svaren bland partiernas toppkandidater skiftar, även om de flesta säger att just diskriminering kommer mycket högt på listan.

Said Abdu hoppas vinna en plats i parlamentet för Liberalerna.
– Antidiskrimineringsdirektivet måste helt enkelt återupptas. Det blir den enskilt viktigaste frågan för mig.
Hur tänker du driva den?
– Genom att vara en blåslampa mot ålderism och åldersdiskriminering i alla frågor där diskriminering kommer in.
Kan du ge exempel?
– När man diskuterar arbetsmarknadsfrågor och demokratifrågor tänker jag lyfta årsrikas möjlighet att vara delaktiga.

Trygghetsfrågor

Tomas Tobé är Moderaternas toppnamn. Det finns också något annat som är extremt viktigt inte minst för seniorer, säger han.
– Jag kommer att prioritera trygghetsfrågorna. Ingen ska behöva utsättas eller oroa sig för inbrott eller att bli rånad vid en bankomat. För att stoppa stöldligor, vapensmuggling och terrorism behövs mer samarbete.

Ska kunna arbeta

Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke betonar klimatfrågor, men välkomnar också EUs nya sociala engagemang och hon lovar att kämpa mot åldersdiskrimineringen.
– Den äldre som vill arbeta ska kunna göra det på sina villkor.

Tillräcklig pension

Helene Fritzon är Socialdemokraternas förstanamn. Hon trycker extra på betydelsen av att förstärka social trygghet för alla Europas seniorer.
– Man måste ha en pension som går att leva på. Den frågan driver pensionärsorganisationerna i Sverige och den är oerhört viktig att driva också i ett Europaperspektiv.

Ger underkänt

Malin Björk toppar Vänsterpartiets lista och siktar på en ny period i parlamentet som hon hittills ger underkänt i äldrefrågan.
– Det är skrämmande få gånger under den gånga mandatperioden som äldre verkligen har varit i fokus.
Hon citerar ur en av de 20 principerna i den sociala pelaren: ”Pensionerade arbetstagare och egenföretagare har rätt till en pension som … garanterar en tillräcklig inkomst. … Alla äldre har rätt till resurser som garanterar ett värdigt liv.”
– Det är ett viktigt åtagande som ökar möjligheterna att få upp äldres situation på agendan, säger Malin Björk.

Även kandidaterna från C, SD och KD blev tillfrågade om äldrefrågan men valde vid tillfället att inte svara. De har däremot återkommit senare, och vi publicerar längre intervjuer med EU-kandidater från samtliga riksdagspartier här.

Text: Jan Arleij

Det här är AGE

115 organisationer från 25 länder bildar paraplyorganisationen AGE.
AGE bildades 2001, partipolitiskt och religiöst obunden, med säte i Bryssel.
Ordförande är för närvarande Ebbe Johansen, Äldresagen, Danmark.
Sverige representeras av SPF Seniorerna.

21 av totalt 705 ledamöter representerar Sverige i EU-parlamentet. 28 länder med totalt 508 miljoner invånare ingår.

 

Eva Eriksson: Därför bör vi rösta i EU-valet

– Tillsammans med EUs regeringar är EU-parlamentet med och beslutar om lagar och initiativ som gäller i Sverige. Så genom att rösta är man med och påverkar. Dessutom blir resultatet mer rättvisande ju fler som röstar, säger SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-05-08
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas