EU-valet: Hallå där Peter Lundgren, Sverigedemokraterna
Nyheter | DEL 2:

EU-valet: Hallå där Peter Lundgren, Sverigedemokraterna

En kraftigt minskad EU-avgift skulle gynna Sveriges äldre, menar Sverigedemokraternas toppkandidat Peter Lundgren. Sociala förbättringar för seniorer bör varje enskilt land ta ansvar för.

Jan Arleij
Publicerad 2019-05-16

De flesta var redan inför parlamentsvalet 2014 överens om att de stora utmaningar som en växande åldrande befolkning innebär är en allt viktigare fråga för hela EU.

Debatten handlade bland annat om betydelsen av att förebygga sjukdomar, möjliggöra för längre arbetsliv och säkra äldres inkludering i samhällets olika delar.

Hur anser du att EU har lyckats med detta under den gånga mandatperioden?

– Dessvärre ser vi tendensen att årsrika blir allt mindre prioriterade till följd av ett växande behov av stora satsningar på andra områden. Sverigedemokraterna är positiva till att den försämrade situationen för de äldre uppmärksammas på EU-nivå.

Vad vill du se hända framöver under den kommande mandatperioden?

– Jag ställer mig positiv till ett samarbete kring forskning och teknikutveckling som skulle bidra till längre liv och bättre hälsa.

– Vi vill se en inkluderande politik med omfattande satsningar på de äldre, men det ska ske på nationell nivå.

Varför inte på EU-nivå?

– Medlemsstaterna själva har bättre förutsättningar, att nå målet, med tanke på ekonomiska och kulturella faktorer.

Så vilken enskild äldrepolitisk fråga ser du som den allra viktigaste under den kommande mandatperioden för EU-parlamentet?

– EU och i synnerhet EU-kommissionen ska inte blanda sig i och ge råd kring utformningen av medlemsstaternas välfärdssystem. Vi anser att varje medlemsstat har som plikt att ta hand om sina medborgare.

– De satsningar som efterfrågas kan bäst lösas av medlemsstaterna själva, och vi vill se att denna prioritering görs i varje land.

SD vill alltså inte se nya EU-lagar om socialpolitik. Varför inte?

– Två skäl. För det första är lagarna vagt anpassade till varje medlemsstat och för det andra vill vi inte överge bestämmanderätten i de här frågorna till EU.

– Vi i Sverige bör genomföra de åtgärder som våra äldre har behov av.

Kommer du själv att prioritera att driva någon äldrepolitisk fråga under mandatperioden? I så fall – varför just den?

– Jag kommer att prioritera frågor som handlar om EUs yttre gränsskydd och en kraftigt minskad EU-avgift. Min stora förhoppning är att de prioriteringarna kommer att bidra till att äldre kan känna sig tryggare och få mer pengar i plånboken till följd av ett ökat tillskott i statens kassa.

Partiernas toppkandidater


Senioren har intervjuat partiernas toppkandidater om hur de ser på äldrefrågans plats i EU, vilka som är de viktigaste äldrefrågorna att driva, och hur de ska gå tillväga om de blir invalda i parlamentet.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-05-16
Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas