EU-valet: Hallå där Said Abdu, Liberalerna
Nyheter | DEL 5:

EU-valet: Hallå där Said Abdu, Liberalerna

Arbetet mot diskriminering måste intensifieras. Det är mycket svagt av EU att inte ha fått mer ur händerna, säger Said Abdu, tvåa på Liberalernas lista.

Jan Arleij
Publicerad 2019-05-19

Said Abdu ger EU ris och ros för den gångna mandatperiodens insatser på det äldrepolitiska området.

– Det är bra att man snart verkar gå i mål med tillgänglighetsdirektivet som är viktigt för många årsrika, även om det inte ser ut att komma att omfatta så många områden som vi från början hoppats. Men varje litet steg framåt gör ändå att EU blir lite mer tillgängligt, inkluderande och användbart.

– Samtidigt är det en stor besvikelse att arbetet med anti-diskrimineringsdirektivet fortfarande är blockerat av vissa medlemsländer efter många år.

Vad vill du se hända framöver under den kommande mandatperioden?

– EU-länderna måste göra mer för att arbeta mot diskriminering, och länder som kränker mänskliga rättigheter ska kunna straffas genom indraget EU-stöd och ytterst genom att uteslutas ur EU.

Synen på hur sociala frågor ska drivas skiljer företrädarna för de svenska partierna åt. Var står Liberalerna?

– Det finns många politikområden som jag tycker att medlemsstaterna ska bestämma över, till exempel hur vård och omsorg ska organiseras. Men EU ska ha en viktig roll att fylla genom att sätta miniminormer, lyfta fram goda exempel och vara en arena för kunskapsutbyte.

Vilken enskild äldrepolitisk fråga ser du som den kanske allra viktigaste under den kommande mandatperioden för EU-parlamentet att hantera?

– Anti-diskrimineringsdirektivet. Något jag verkligen skulle vilja bidra till är att arbetet med EU:s anti-diskrimineringsdirektiv återupptas efter att ha blockerats i många år.

Kommer du själv att prioritera att driva någon äldrepolitisk fråga under mandatperioden?

– Jag vill gärna vara en blåslampa mot ålderism och åldersdiskriminering, i alla frågor! När man diskuterar livslångt lärande och arbetsmarknadsfrågor vill jag få med att årsrika som vill och kan jobba måste få rätt och möjlighet att göra det, när man diskuterar demokratifrågor vill jag lyfta årsrikas möjlighet att vara delaktiga i politik och samhällsliv.

Fotnot: Intervjun med Said Abdu gjorde strax innan Liberalerna bytte toppnamn till Karin Karlsbro.

Partiernas toppkandidater

Senioren har intervjuat riksdagspartiernas toppkandidater om hur de ser på äldrefrågans plats i EU, vilka som är de viktigaste äldrepolitiska frågorna att driva, och hur de ska prioritera om de blir invalda i parlamentet.

Den 26 maj röstar Sverige.
Årets val till Europaparlamentet gäller 751 platser.
Eftersom Storbritannien den 7 maj meddelade att landet ska hålla EU-val, är det 20 svenska ledamöter som ska väljas.
Sammanlagt är drygt 5,7 miljoner svenska medborgare eller EU-medborgare skrivna i Sverige röstberättigade i årets EU-val. Det är över 200 000 fler än i valet 2014.
87 partier ställer upp i det svenska valet till EU-parlamentet.
Senioren har intervjuat de 8 partier som idag har säte i riksdagen.
Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-05-19
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas