EU-valet: Hallå där Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet
Nyheter | DEL 1:

EU-valet: Hallå där Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet

Medvetenheten om äldrefrågor har ökat i EU. Det öppnar möjligheter, anser Miljöpartiets toppkandidat Alice Bah Kuhnke.

Jan Arleij
Publicerad 2019-05-15

EU-ledarnas beslut i slutet av 2017 att sätta upp 20 sociala mål, ofta kallade för den ”sociala pelaren”, kan leda till att äldres villkor förbättras, hoppas Miljöpartiets toppnamn.

– Det gäller till exempel rätten till förebyggande vård och medicinsk behandling av god kvalitet som finns angivet i målen. Men även annat, som livslångt lärande.

Ligger det inte något i farhågorna om att EU får för mycket makt, att det är bättre att varje enskilt land beslutar om sådana saker?

– Nej, det är bra att det nu finns en politisk gemensam ambition om att ta gemensamt ansvar och prioritera dessa frågor. Den sociala pelaren bör sätta en högnivå som bottenplatta för vilka rättigheter och skydd som ska finnas för våra äldre i hela Europa.

– Samtidigt ska Sverige fortsatt därutöver sätta ribban oerhört högt! Vi måste säkerställa att våra äldre har en ålderdom att se fram emot. Allt annat vore ovärdigt.

Vilken enskild äldrepolitisk fråga ser du som den viktigaste under den kommande mandatperioden för EU-parlamentet att hantera?

– En stor utmaning som återstår är klyftorna bland äldre. Att människor som slitit ett helt liv ändå har svårt att klara av att betala hyran och köpa ordentlig mat är för mig oacceptabelt. Vi måste se till att politikens ambitioner höjs generellt men även att den stödjer och främjar livssituationen för de äldre som behöver allra mest stöd.

Kommer du själv att prioritera att driva någon äldrepolitisk fråga under mandatperioden?

– Det som jag har nämnt ska jag satsa på, och särskilt viktigt blir det att få slut på åldersdiskrimineringen. Den äldre som vill arbeta ska kunna göra det på sina villkor. Därför behöver EUs antidiskrimineringsdirektiv komma på plats för att stoppa åldersdiskrimineringen och även annan typ av diskriminering.

– Samtidigt måste jag nämna klimatfrågan som är överordnad allt annat. Det handlar om vår överlevnad och inte minst många äldre bryr sig väldigt mycket om hur det blir för de som kommer efter.

Partiernas toppkandidater


Senioren har intervjuat partiernas toppkandidater om hur de ser på äldrefrågans plats i EU, vilka som är de viktigaste äldrefrågorna att driva, och hur de ska gå tillväga om de blir invalda i parlamentet.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-05-15
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas