EU-valet: Hallå där Fredrick Federley, Centerpartiet
Nyheter | Del 7:

EU-valet: Hallå där Fredrick Federley, Centerpartiet

Det som är viktigt för svenska pensionärer är att vi har en god ekonomi i Sverige och i EU som helhet. Det säger Fredrick Federley (C) till Senioren.

Jan Arleij
Publicerad 2019-05-21

– Ju fler som jobbar desto fler bidrar till pensionerna. Låg arbetslöshet och god ekonomi gynnar därför pensionärerna, fortsätter Fredrick Federley, Centerpartiets toppnamn i EU-parlamentsvalet.

– Ett ekonomiskt starkt EU med goda förutsättningar för handel är därför av stor betydelse, inte minst för de äldre.

Kommer du att prioritera också andra äldrepolitiska frågor under mandatperioden?

– Klimat- och miljöperspektivet är viktigt för alla EU:s medborgare, också de äldre, säger Fredrick Federley som är andre vice partiordförande för Centerpartiet.

– Ett tredje område blir att bekämpa den internationella brottsligheten. Varken brottslighet eller miljöförstöring bryr sig om nationsgränser och där kan EU göra verklig nytta.

Vilken enskild äldrepolitisk fråga ser du som den viktigaste under den kommande mandatperioden för hela EU-parlamentet att hantera?

– Pensionsförmåner behöver kunna samordnas mellan EU:s länder så att den som tjänat in pension på olika sätt i olika länder kan ta den med sig när man flyttar till ett annat EU-land. Sen måste också garantipension kunna exporteras.

Kan du utveckla det?

– Vi har vissa förmåner som är landspecifika och som inte är exporterbara. När det gäller garantipensionen har en EU-dom sagt att det inte är självklart att den ska kunna exporteras. Detta menar vi i Centerpartiet är olyckligt.

På vilket sätt?

– Detta har bland annat drabbat många finländare som varit i Sverige i många år och återvänder till Finland och då inte får garantipension.

Den så kallade sociala pelarens målsättningar är positiva, men riskerar att leda till att makt förflyttas till Bryssel från EU-s medlemsländer, anser Centerpartiet.

– Sociala trygghetssystem ska generellt styras nationellt, fastslår Fredrick Federley.

Hur tycker du att EU har lyckats med viktiga äldrepolitiska områden under den gångna mandatperioden?

– Mycket av EU:s folkhälsoarbete handlar om smittskydd, vaccinationskampanjer och liknande. Det är viktiga delar där framsteg har gjorts, men mer måste göras.

Vill du ser mer europeiskt samarbete på det området?

– Vi tycker fortfarande att arbetet för att förebygga sjukdomar i första hand bör vara ett nationellt ansvar, men erfarenhetsutbyte och samarbete inom EU kommer fortsatt vara mycket viktigt.

– Vi vill också ha mer av gemensamma satsningar på forskning i EU, avslutar Fredrick Federley, som har en mandatperiod som EU-parlamentariker bakom sig.

Partiernas toppkandidater

Senioren har intervjuat riksdagspartiernas toppkandidater om hur de ser på äldrefrågans plats i EU, vilka som är de viktigaste äldrepolitiska frågorna att driva, och hur de ska prioritera om de blir invalda i parlamentet.

Den 26 maj röstar Sverige.
Årets val till Europaparlamentet gäller 751 platser.
Eftersom Storbritannien den 7 maj meddelade att landet ska hålla EU-val, är det 20 svenska ledamöter som ska väljas.
Sammanlagt är drygt 5,7 miljoner svenska medborgare eller EU-medborgare skrivna i Sverige röstberättigade i årets EU-val. Det är över 200 000 fler än i valet 2014.
87 partier ställer upp i det svenska valet till EU-parlamentet.
Senioren har intervjuat de 8 partier som idag har säte i riksdagen.
Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-05-21
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas