Kommission ska rädda äldreomsorgen
Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Almedalen 2019 | Nyheter | Omsorg | Almedalen

Kommission ska rädda äldreomsorgen

Regeringen tillsätter en kommission för att hitta svaret på hur vården och äldreomsorgen ska betalas framöver.

Jan Arleij
Publicerad 2019-07-05

Beskedet kom i Almedalen på fredagen (5/7). Finansminister Magdalena Andersson (S) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) konstaterade på en pressträff att Sverige nu nått den punkt då demografins påfrestningar måste mötas på nya sätt.

– De stora fyrtiotalistkullarna börjar närma sig 80-årsåldern, de har jobbat ett långt yrkesliv, betalat skatt och byggt upp landet. De har rätt till en trygg ålderdom.

90 miljarder

Men det saknas pengar och personal. För några veckor gav Magdalena Andersson besked om hur stort finansieringsgapet är.

Skillnaden mellan den utgiftsnivå kommunsektorn kan hålla med dagens skattesatser och den utgiftsnivå som kommer att krävas för att upprätthålla dagens standard i välfärdstjänsterna är 90 miljarder kronor till år 2026.

Det är utöver de resurser som finns i januariavtalet och som innebär bland annat 20 miljarder mer till kommunsektorn.

Mer samarbete

Regeringen kommer att ta hjälp av flera parter. Exakt vilka personer som ska ingå i kommissionen ska regeringen återkomma till, meddelade Magdalena Andersson.

Utgångspunkten för arbetet ska vara ”att välfärdssektorns aktörer tillsammans behöver samarbeta för att stärka välfärden”.

Även en personalkris

I kommissionens arbete ligger också att tackla frågan om vilka som ska arbeta i äldreomsorgen, och i välfärden överhuvudtaget.

Prognoserna visar att tillgången på kompetens inom välfärdssektorn kommer att vara ansträngd under kommande decennium, enligt regeringen: ”Detta innebär att välfärden även måste hitta nya arbetssätt.”

Dölj faktaruta

– Staten, kommuner och regioner och fackföreningar ska hitta metoder för att stärka välfärden framöver, sa Ardalan Shekarabi.

– Det är uppenbart att staten och kommunsektorn behöver ta ett gemensamt ansvar för att vi ska kunna erbjuda en välfärd av hög kvalitet även i framtiden. Det här är inte enkelt och det finns ingen enkel lösning. Det kommer kräva systematiskt och strukturerat arbete, både inom kommunerna och i samarbetet mellan staten och kommunsektorn.

Välfärdskommissionen ska påbörja sitt arbete under hösten och slutredovisa senast den 31 december 2021.

Positiv

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson välkomnar initiativet.

– Men kommissionen får inte bli en bromskloss som fördröjer nödvändiga investeringar och förändringar. Seniorers behov är kända sedan länge, säger Eva Eriksson.

– Det finns här och nu ett skriande behov i sjukvården och äldreomsorgen exempelvis av personal och kompetens.

Både och

Men ett nödvändigt fokus på finansieringsgapet i välfärden får inte skymma den andra stora bristen med ett ”alltmer ohållbart pensionssystem, med låga pensioner för båda dagens och morgondagens pensionärer”, understryker SPF Seniorernas ordförande.

– Vi vill se förstärkningar av äldreomsorg och pensioner nu, liksom en översyn av hela pensionssystemet.

Vill ha inbjudan

PRO anser att en nyckelfaktor för att lyckas med Välfärdskommissionen är att få med sig äldreperspektivet från hela Sverige, bland annat via pensionärsråd som finns i kommuner och regioner.

– PRO bidrar gärna med pensionärernas synpunkter och ser fram emot en inbjudan till Välfärdskommissionen, säger Christina Tallberg, ordförande PRO i ett pressmeddelande.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2019-07-05
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas