”Regeringens politik utgör stor risk för äldre kvinnor”
Foto: Getty Images
Nyheter | Screening

”Regeringens politik utgör stor risk för äldre kvinnor”

Regeringen vill inte gå vidare med screening för bröstcancer när kvinnor har passerat 75-årsdagen. Det innebär stor risk och bottnar i allvarlig diskriminering av äldre, säger Barbro Westerholm.

Jan Arleij
Publicerad 2021-11-16

Den studie som låg som grund för att svenska kvinnor i åldern 40-74 år idag erbjuds hälsoundersökning med mammografi beror på att den omfattade just gruppen kvinnor i den åldern, inte att bröstcancer slutar att uppträda bland kvinnor 75 år och mer årsrika än så, skriver Barbro Westerholm (L) i en skriftlig fråga i riksdagen till socialminister Lena Hallengren.

Av och till kommer rapporter om att det finns kvinnor som tror att de är på den säkra sidan för att slippa drabbas av bröstcancer efter fyllda 75 men som tyvärr drabbats upp i 80-årsåldern, konstaterar hon.

Dessutom, påpekar Barbro Westerholm, hade Statens medicinsk-etiska råd (Smer) frågan uppe för ett antal år sedan och ansåg då att man borde kunna extrapolera värdet av den aktuella hälsoundersökningen med mammografi för att gälla också kvinnor 75+.

Men inte heller det föranledde någon åtgärd.

Barbro Westerholm
Barbro Westerholm.

– Min fråga är mot bakgrund av ovanstående: Vad avser regeringen att göra för att tidig upptäckt av bröstcancer genom mammografi också ska kunna erbjudas årsrika kvinnor som passerat sin 75-årsdag?

Resten av livet

Socialminister Lena Hallengren (S) konstaterar i sitt skriftliga svar från den 10 november, att bröstcancer drabbar kvinnor inom ett mycket brett åldersintervall, från strax före 20 års ålder och  resten av livet.

– Men i gruppen äldre än fyllda 75 år så finns det idag inget vetenskapligt stöd för att man kan minska dödligheten i bröstcancer på gruppnivå med tidig upptäckt genom bröstcancerscreening.

Lena Hallengren.

Screeningprogrammen utvärderas av Socialstyrelsen med regelbundna intervall utifrån ny kunskap för att se om nya screeningmetoder, behandlingar och ökad livslängd förändrar balansen mellan fördelar och nackdelar, fortsätter Hallengren.

– För bröstcancerscreening pågår en sådan utvärdering för närvarande. Därefter följer en utredning om eventuella uppdateringar.

– Regeringen stödjer Socialstyrelsens process för bred vetenskaplig utvärdering av screeningprogrammen för cancer i Sverige och välkomnar alla studier som ytterligare kan förbättra kunskapsläget och därmed också screeningprogrammen, avslutar Lena Hallengren.

Faran inte över

Barbro Westerholm är långt ifrån nöjd med svaret.

– Jag reagerar starkt på att ministern dels skriver att bröstcancer drabbar kvinnor från 20-årsåldern och resten av livet och sedan att det inte finns någon evidens för att mammografi skulle göra nytta efter 75 år, säger hon i en kommentar till Senioren.

Tog inte med äldre

Gränsen 75 år har ju valts därför att forskarna inte tog med kvinnor 75+ i sina studier och inte för att bröstcancer inte var aktuell i högre åldrar.

– Det här är ett tydligt exempel på ren och skär åldersdiskriminering.

Fler fall bland äldre

Antalet bröstcancerfall i åldersgruppen kvinnor 75-85 och äldre har enligt Barbro Westerholm ökat från 1 535 fall år 2000 till 2 375 fall år 2019.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-11-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas