Bankerna säger ja till tidsfördröjning och beloppsgräns
Foto: Getty Images
Nyheter | Bedrägerierna

Bankerna säger ja till tidsfördröjning och beloppsgräns

Det kommer att ta längre tid att göra banköverföringar framöver. Det är det nödvändiga priset för att stärka säkerhetsnivån väsentligt för bankkunderna, säger landets storbanker.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-14

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) och finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) hade på måndagen (13/5) ett ”uppföljande samtal” med bankerna och Polismyndigheten om bedrägerierna mot framför allt äldre.

Bakgrunden är den kraftiga ökningen av denna moderna form av personrån. En tändande gnista blev det reportage som SVTs Uppdrag granskning sände för tre månader sedan och som visar hur en liga baserad i Marbella enkelt kunde genomföra sina telefonbedrägerier mot äldre.

Upprördheten som följde bidrog till att statsminister Ulf Kristersson (M) tillsammans med flera statsråd kallade till ett möte den 13 februari med företrädare för de sex största bankerna i Sverige, Svenska Bankföreningen och Polismyndigheten för att diskutera åtgärder för att motverka bedrägerier och förbättra samverkan mellan bankerna och Polisen.

Tid att redovisa

På måndagen var det alltså dags för storbankscheferna och Bankföreningen att återkomma till regeringen för att berätta vilka åtgärder de kan vidta för att begränsa bedrägerierna.

– Från branschen presenterar vi nu en mängd gemensamma åtgärder för att öka tryggheten för kunderna och för att förhindra de kriminellas möjligheter att utnyttja det finansiella systemet, säger Bankföreningens VD Hans Lindberg i ett pressmeddelande.

Hans Lindberg.

De säkerhetsåtgärder som bankerna vidtar omfattar bland annat ytterligare utveckling av systemen för övervakning av transaktioner och anpassningar av produktutbudet.

– Det innebär bland annat att det ska vara möjligt att införa tidsfördröjningar av vissa transaktioner och att sätta beloppsgränser för betalningar och göra ändringar i dessa på ett säkert sätt.

– Kunderna kan också erbjudas extra kontroll vid betalningar, till exempel genom notifiering som upplyser kunden om transaktionen eller att transaktionen måste godkännas av en för kunden betrodd person.

Misstänkta pengar

Vidare föreslår Bankföreningen en effektivare tillämpning av det så kallade dispositionsförbudet, så att de kriminella inte hinner föra undan pengarna när brott upptäcks.

Ett införande av ett lagstadgat skyndsamhetskrav i beslut om dispositionsförbud skulle kunna betyda att man inför ett två dagar långt förbud mot att hantera de pengar man misstänks ha lurat till sig.

Talar inte om

Samtliga Bankföreningens medlemmar står bakom åtgärdspaketet som har antagits av Bankföreningens styrelse. Men detaljerna i åtgärdspaketet görs inte kända ”av säkerhetsskäl”.

Det här ska bankerna göra

Några av åtgärderna, enligt Bankföreningen:

  • införande av tidsfördröjningar vid vissa transaktioner
  • utveckla system som övervakar transaktioner genom extra kontroller, genom exempelvis notiser
  • införande av beloppsgränser
  • betrodd person kan godkänna transaktionen

Dölj faktaruta

– Hur åtgärderna ska utformas och när de ska implementeras mer exakt i en enskild bank beror på bankens specifika förutsättningar, exempelvis avseende produktutbud och kundstruktur, säger Hans Lindberg.

Genomförandet har dock påbörjats och sker successivt, uppger Bankföreningen.

Blockera målvakter

Kriminellas möjligheter att använda bankernas produkter ska också begränsas ytterligare eller stängas helt, lovar man.

– Bankerna ska till exempel kunna blockera användningen av Swish och BankID för bedragare och penningmålvakter mer effektivt, säger Hans Lindberg.

Tagit steg

– Förutsättningarna kommer att förbättras ytterligare när bedrägerier kan anmälas digitalt hos polisen. Då blir det möjligt för bankerna att snabbt dela information om penningmålvakter och bygga upp ett heltäckande målvaktsregister. Steg i denna riktning har redan tagits.

Bankföreningen frågar sig ”om brottsbekämpande myndigheter i tillräcklig omfattning disponerar den tekniska utrustning och kunskap som krävs för att kunna genomföra den typ av offensiva åtgärder som är påkallade”.

– Från bankernas sida gör man allt man kan för att förhindra att fler människor utsätts. Men det krävs gemensamma insatser av hela samhället. Den ökade brottsligheten och de bedrägerier som följer i dess spår är ett stort samhällsproblem som bankerna inte kan stoppa på egen hand, betonar Hans Lindberg.

Ministern: Bankerna har gjort läxan

Storbankerna har svarat upp mot den läxa vi gav dem i februari. Det säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) till Senioren.

– Det är en lång åtgärdslista som bankerna och polisen har gett besked om idag, var och en för sig men också tillsammans. Det är bra åtgärder. Men vi kommer också att analysera om det kan behövas ytterligare åtgärder, säger Niklas Wykman.

Niklas Wykman.

– Efter att ha träffat SPF Seniorerna och diskuterat de här frågorna under 2023 är min bedömning att de åtgärder som nu läggs fram är efterfrågade av landets seniorer.

Men hur mycket tryggare kan äldre känna sig med dagens besked?

– Än så länge inte tryggare, men förhoppningen är att de ska kunna bli tryggare när åtgärderna genomförs.

Niklas Wykman tycker att man som bankkund själv kan försöka sätta press.

– Det är rimligt att man frågar efter om man har rätt typ av tjänst, om hur jag som kund är skyddad. Har jag rätt beloppsgränser, vad kan ni göra mer för mig?

Det är självklart polisen och bankerna som ska ta ansvar för kriminaliteten, poängterar Niklas Wykman.

– Men det hindrar inte att man själv säkerställer att man har det bästa tillgängliga skyddet. Det ökar trycket på bankerna att göra rätt saker.

Vilket är det enskilt viktigaste beskedet som regeringen har fått av bankerna?

– Två saker. Bankerna har svarat upp mot den läxa de fick. De har presenterat hur bankkontona ska bli tryggare.

– Det andra viktiga beskedet är att bankerna och polisen gemensamt har gjort ett arbete och att det finns en bred samsyn. Det beskrevs som att man har gjort mer under de senaste månaderna än vad man har gjort under flera år.

Vad kan ni i regeringen utlova på kort sikt? Bankerna har ju också listat en rad krav på åtgärder när det gäller att höja de brottsbekämpande myndigheternas kompetens på bedrägeriområdet.

– Det är angelägna krav de kommer med. Det kan inte uteslutas att vi behöver göra ännu mer, för brottsligheten är sofistikerad och långtgående.

– Men grunden är att om bankerna tillhandahåller tjänster och bankkonton som är bättre för konsumenterna och sämre för bedragarna i stället för tvärtom, ja då har man löst mycket av problemen.

Gunnar Strömmer och Niklas Wykman under måndagens pressträff. Foto: Jan Arleij

Men vad kan ni lova att ni kommer att göra från regeringens sida?

– Nu ska vi se till att dagens löften och åtaganden från bankerna verkligen genomförs. Vi ska återkomma till hur det hela ska följas upp och utvärderas.

Tidplan?

– Nu har vi precis haft det här mötet, så det får vi återkomma till. Men arbetet börjar redan när vi går från det här rummet.

Justitieminister Gunnar Strömmer gjorde under pressträffen bedömningen att åtgärdernas effekt bör kunna vara utvärderade om ett år.

Men det ska inte förväxlas med hur länge regeringen kommer att ha tålamod med att åtgärderna som sådana kommer på plats, säger Niklas Wykman till Senioren.

Dölj faktaruta

SPF Seniorerna: Viktiga åtgärder – men de får inte kosta extra

– Det är positivt att det kommer införas tidsfördröjningar vid överföringar och möjligheten att sätta in beloppsgränser, detta måste dock vara utgångsläget för alla kunder. Vi menar också att det är bra och nödvändigt med åtgärderna som kan blockera eller begränsa användning av banktjänster för kriminella.

Det säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i en kommentar till bankernas utlovade åtgärder. Men det finns frågetecken.

– Bankerna verkar dessvärre fortsatt lägga ansvar för förlusterna vid ett bedrägeri på kunderna, konstaterar Eva Eriksson och betonar betydelsen av att EUs kommande Betaltjänstförordning införs eftersom den lägger bevisbörda och hela ersättningsansvaret på bankerna.

Eva Eriksson.

– Helt grundläggande är att bankerna ser till att betalningssystemen är trygga från första början, och att detta är utgångspunkten för alla kunder. Vi utgår också från att inga av de åtgärder som presenteras kommer att kosta några extrapengar för kunderna, något annat vore oseriöst, säger Eva Eriksson.

– Det skulle också vara bra med en jämförelsetjänst för kunderna där bankernas säkerhetsåtgärder listas och bedöms. Sådana tjänster finns i Storbritannien och banksekretessen är således inget hinder för detta.

Dölj faktaruta

– Grundlagen ett verktyg för kriminella

– Vi vill att regeringen skyndsamt lagfäster medborgarnas rätt att inte få sina person-uppgifter publicerade via privata söktjänster utan att själv kunna kontrollera vilka personuppgifter som finns tillgängliga, samt att begränsa och reglera söktjänsternas möjlighet att ladda ner hela svenska folkets data.

Det skriver SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson på Svenska Dagbladets debattsida. Inlägget är också undertecknat av Hans Lindberg, vd, Svenska Bankföreningen, Åsa Lindestam, ordförande, PRO, Helena Thybell, förbundsdirektör, Villaägarna, Johan Landehag, förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund, Sofia Larsen, vd, Svensk Handel, Benjamin Dousa, vd, Företagarna.

– Grundlagen ska vara ett skydd för oss alla och inte ett verktyg för kriminella. Så länge kriminella enkelt kan identifiera och kartlägga potentiella offer via söktjänster kommer vi inte kunna råda bot på den organiserade brottsligheten och den bedrägerivåg som följer i dess spår.

Läs inlägget här.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-05-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas