Åsikter

Löntagarna plundrar pensionärerna

Det är hög tid att fler reagerar mot den omvända Robin Hood-politik som partierna bedriver anser insändarskribenten.

Publicerad 2013-09-27

Politikerna – både Alliansen och Socialdemokraterna – har under många år låtit löntagarna plundra pensionärerna.

Att det är en avsiktlig politik framgår av att jobbskatteavdragen undantar pension. Hittills har fyra jobbskatteavdrag införts och ett femte planeras träda i kraft vid nästa årsskifte.

De högre skattesatserna på pension innebär att pensionärerna delvis finansierar löntagarnas standardförbättringar. För löntagarna är de fråga om skattesänkningar på tusentals kronor per månad. Pensionärerna har ibland bara fått någon hundralapp i månaden i lägre skatt  genom att grundavdragen höjts.

Klyftan mellan löntagarna och pensionärerna blir allt större. Det verkar inte som om detta stör löntagarna. Man hör inga protester från det hållet mot att skattesatserna är högre för pensionärerna (med lägre inkomster) än för löntagarna (med högre inkomster). Kanske gillar man läget att föräldrarna och andra pensionärer tvingas bidra till den egna standardförbättringen.

I vettiga länder är skatterna på pension lägre än på löner. Det gäller till exempel de nordiska länderna. I vissa fall är skillnaderna stora. I Frankrike är skatten på pension 13 procent lägre än på lön, i Nederländerna 15 procent lägre och i Tyskland 18 procent lägre.

Ett femte jobbskatteavdrag skulle öka orättvisorna ännu mer. Det vore naturligt om pensionärerna i nästa års riksdagsval straffade allianspartierna genom att vägra rösta på dem. Det finns 1,9 miljoner pensionärer, som tycker att misshandeln har pågått alltför länge.

Socialdemokraterna kan inte skryta med en bättre politik mot pensionärerna. De har varje gång motsatt sig jobbskatteavdragen – och sedan accepterat dem. Samma spel bedrivs nu. Man är emot ett femte jobbskatteavdrag men förklarar att man i regeringsställning inte kommer att riva upp det.

Dessutom har den socialdemokratiska regeringen i tre steg 1999-2001 tagit 45 + 45 +155 miljarder från AP-fonderna för att avbetala på statsskulden. Totalt är det 245 miljarder (245 tusen miljoner) kronor. Om detta inte hade skett skulle bromsen inte ha behövt slå till 2010, 2011 och 2014 med sänkta pensioner som följd.

Det är hög tid att allt fler reagerar mot den omvända Robin Hood-politik som partierna bedriver. Man tar av de fattiga och ger åt de rika. De högre inkomstskattesatserna gäller för pensionärer men också för föräldralediga, arbetslösa och sjukskrivna. Det är bara löntagarna som är vinnare i Alliansens Sverige.

Rolf H. Lindholm

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas