Möjliggör för äldrevårdcentraler i Västerbotten
Åsikter | Marianne
Foto: Colourbox

Möjliggör för äldrevårdcentraler i Västerbotten

Äldrevårdcentraler kan förbättra vårdkvalitet och samverkan i vårdkedjan anser insändaren.

Publicerad 2013-12-03

De största behoven av hälso- och sjukvård finns bland de äldre. Antalet äldre ökar och här finns en stor utmaning i att bevara hälsa och förebygga ohälsa. På en del platser i Sverige börjar vi nu se äldrevårdcentraler dyka upp för att möta denna utveckling och de behov som kan finnas hos årsrika människor. I en specialanpassad lokal i anslutning till vårdcentralen har äldrevårdcentraler startats i Västra Götaland och i Skåne.

På äldrevårdcentralen får besöken ta mer tid, något både patienter och personal mår bättre av. Det finns en struktur så att alla aktörer kring de äldre kan samverka smidigt och effektivt för att motverka att patienter ramlar mellan stolarna. En viktig del i konceptet är alltså att vårdcentralerna jobbar tätare ihop med kommunen och andra aktörer som kommer i kontakt med äldre.

Syftet med äldrecentraler är i första hand att förbättra vårdkvalitet och samverkan i vårdkedjan kring de äldre med läkare med specialistkompetens i geriatrik – ålderdomens sjukdomar. På en del äldrevårdcentraler finns även en äldresköterska som fungerar som samordnare med patientens samtliga behov av vård och omsorg i fokus. Medan yngre och medelålders kan tänkas komma på kortare varsel, vill många äldre boka en tid i förväg, och det kan de göra på en äldrevårdscentral med en livs levande människa i en särskild telefonlinje så de slipper hamna i en digital kö. Givetvis är det frivilligt att lista sig på äldrevårdcentralen.

På äldrevårdcentralen ska krav på särskild kompetens för den åldrande människans sjukdomar finnas hos personalen, krav på läkemedelsgenomgångar och krav på hembesök. Hälsoundersökningar för den äldre målgruppen kan också vara en möjlighet att utföra på äldrevårdcentralen.

En äldrevårdcentral kan jämföras med konceptet som vårdcentralerna idag har med barnavårdcentral, alltså en egen del i vårdcentralens regi fast för den äldre målgruppen 70+.

Marianne Normark, sjuksköterska

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas