Genombrott för äldrevårdscentraler
Nyheter | Går före
Foto Colourbox

Genombrott för äldrevårdscentraler

Som första landsting storsatsar nu Skåne på så kallade äldrevårdscentraler, ÄVC. Upp till 20 stycken ska startas under året.

Publicerad 2014-03-03

Inriktningen är personer över 75 år. Målet är att försöka åstadkomma förebyggande sammanhållen vård, i stället för den traditionella vårdcentralens mer splittrade och akuta insatser.

Tanken är också att en ÄVC ska ha minst en anställd äldresjuksköterska och möjlighet att göra hembesök.

– Genom bättre omhändertagande så är vi övertygade om att vi kommer dels öka de äldres hälsa, men också minska konsumtionen av slutenvård, säger Gilbert Tribo är folkpartistiskt regionråd i Skåne till Ekot.

På vårdcentralen i Knislinge norr om Kristianstad öppnade man nyligen en ÄVC. De äldre kan ringa in på ett eget telefonnummer utan musik och knappval.

Väl på plats finns eget väntrum med kaffe och kaka. Man får sedan upp till en timme per besök med den doktor man är listad hos.

Skåneregionens bedömning är att man långsiktigt sparar resurser om man på detta sätt arbetar grundligt från början i stället för att mest bara parera akuta behov. Birgitta Landin är chef på vårdcentralen i Knislinge:

– De äldre blir fler, de bli äldre och när man blir äldre kommer det ofta mer sjukdomar. Vi måste lägga resurserna härute i primärvården. Gör inte vi det, så kommer de här personerna behöver vara ganska mycket på sjukhus.

Folkpartiets socialpolitiska talesperson Barbro Westerholm drev frågan om äldrevårdscentraler hårt när hon var ordförande i SPF 1999-2005. Hon välkomnar Skånes initiativ:

– Som jag ser det kan det här vara framtidens hälso- och sjukvård. Alltmer kan idag behandlas i öppenvård och då är det naturligt att vårdcentralerna utgör basen i hälso- och sjukvården med BVC, MVC, ÄVC och övrig primärvård men också den specialistvård som kan flytta ut från sjukhusen, skriver Barbro Westerholm på Seniorbloggen, som Veteranen nyligen tagit över från Vårdalstiftelsen.

– Det här innebär också att människor som bor i vård- och omsorgsboenden kan få sin sjukvård i boendet och inte behöver åka till akuten.

Kritik som har riktats mot äldrevårdscentralen som idé har handlat om att man befarar att äldre riskerar att få “en andra klassens vård” om gruppen särskiljs från övriga patientkategorier.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas