Åsikter | Sven-Göran Håkansson. Leg.läkare

Några synpunkter på aktuella pensionärsfrågor

Publicerad 2014-09-10

Flera viktiga frågor står på dagordningen för dagens och morgondagens pensionärer. Mycket av genomslagskraften för SPFs förslag beror på i viken grad vi kan påverka och få gehör för våra åsikter i politiska sammanhang. Då det gäller vård och omsorg har dess SPF-talesman Gösta Bucht  ”beskrivit politikerkontakten som att tala med en välvilligt inställd vägg” enligt Peter Söderlund  i hans analys ”Vården viktigast men politikerna tiger” i senaste Veteranen med kongressbilaga. Men även beträffande pensionssystemet och pensionärsskatten har politikerna hittills visat en ganska mjugg inställning till förändring. Sinsemellan ger de också intryck av oenighet och osäkerhet i hur man skall tackla dessa frågor.
En nyligen förd polemik i Helsingborgs Dagblad den 22/7 2014 mellan Jan Andersson(S) och Carl-Johan Carlborg(M) talar sitt tydliga språk. Den förre vill påskynda förändring av ett underfinansierat pensionssystem och få till stånd en lika beskattning av pension och lönearbete, medan den senare uttrycker sig i mera vaga ordalag utan att riktigt kunna ta
ställning.

Det är därför uppfriskande och glädjande, att SPF och PRO som Pensionärsorganisationer tagit initiativet till ett politikermöte på Region- och Riksnivå med Regionpolitik den 4/8 i Malmö och Rikspolitik den 8/8 2014 i Kristianstad, som jag själv hade tillfälle att besöka. Det blev ett mycket givande arrangemang även om det förstnämnda  mötet i  Malmö tyvärr var något tunt i sin besöksfrekvens av SPF-are. Flera för pensionärerna viktiga frågor togs upp till debatt och detblev inte bara ett lyssnande till vad politikerna hade att säga utan även ett aktivt deltagande från publicums sida.
Det är viktigt att sådana möten kommer till stånd  lokalt ute i landet för att skapa ett ökat intresse och engagemang hos medllemmarna för viktiga pensionärsfrågor.

Vi står nu inför ett stundande riksdags- och kommunalval med de speciella omständigheter detta innebär.  Pensionärerna är en röststark och betydelsefull grupp i samhället. Drygt 25% av de röstberättigade är pensionärer och med den demografiska åldersutveckling vi har i landet kommer vår betydelse med all sannolikhet öka i framtiden
i takt med att vi lever längre och blir fler. Det ger oss pensionärer all anledning att kämpa våra villkor och rättigheter i samhället både nu och i framtiden.

Sven-Göran Håkansson
Leg.läkare   medlem i SPF Kärnan Helsingborg

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas