Åsikter | FRIDELL/NILSSON

Nu krävs skarpare metoder för att förbättra för pensionärerna

Möjligheten för pensionärerna att få förbättringar av sin ekonomi har blivit allt sämre anser insändarna.

Publicerad 2014-03-06

Genom att de stora skattelättnaderna, bland annat jobbskatteavdragen, för dem som kan och får jobba finansieras genom upplåning, försämrades statsfinanserna med mer än 150 miljarder kronor. Samtidigt ökade tilldelningen av medel till de samhällssektorer, bland annat järnvägarna och skolan, som hade drabbats av för låg medeltilldelningen.

På grund av att pensionssystemet är starkt underfinansierat, och att 258 miljarder har överförts från AP-fonderna till staten, är redan nu pensionerna så låga att nästan varannan kvinnlig och var fjärde manlig pensionär är fattigpensionärer, genom att deras pension är mindre än 10 800 kronor per månad (pensionsmyndighetens fattigdomsgräns). Nu leder utvecklingen i Ukraina till ytterligare försämring av statsfinanserna, genom att kostnaden för försvaret måste öka.

Den politik som har förts av regeringspartierna har alltså lett till att möjligheten för pensionärerna att få förbättringar av sin ekonomi har blivit allt sämre. Pensionärerna bör därför vid valet i höst inte rösta på de partier som sämst tillgodoser deras intressen.Pensionärsförbunden bör gemensamt anordna demonstrationer, för att visa att medlemmarna stöder kraven på förbättringar. Om många av de mer än 2 miljoner som är eller snart kommer att bli pensionärer ställer upp på gator och torg, skulle detta ge stora rubriker i tidningar och andra medier. För några år sedan demonstrerade 75 000 företagare mot löntagarfonderna med gott resultat.

Ingvar Fridell,  Göte Nilsson

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas